^
1 Timoti
WOSHEPII TAWA MAJIN EENA NA OWPOY SII TA
GOD RIITI RUKUSII TAWA BOBOYEN POL RIITA GOD RIINA WOSHIATO
TIMOTI RII OW WOCHAWAQ MAKA SA EECHA ANAPICHA
GOD RIITI HIN NA YESOKWA TA
MIMA YECHI MAJI
LOTU MAPO NEEKI ICHAWA MA YICHI MAJI
YA YOPOYICHI TAWA MAN KIYAPO TAWA MA YECHI MAJI
VEENYI TAWA MAJIN NO EENA GEENYIK BATO
WOSHEPII MAJI POKIITAWA MA MAJI
KRAIST JISAS RIITI WAKASA MA
ANADII KRISTEN MA YENYA OTII TAWA ABO DIITATA
MA HAR MIMA YECHI MAJI
HARAPA MA YECHI MAJI
YO OTII TAWA WAKASA MA YECHI MAJI
HADABA BOBOY KEPI YAK TAWA NOBO
POL RII TIMOTIMAJI KAWEN WOR
MAN NOKWAPA NOKWAPA SAGAKA TAWEY YECHI MAJI
MII NA MIITI YO HEHAR SIITII KOWUTA