^
Galatia
Buŋa suruc hiabia imi méŋménda hezac.
Anutunéŋ Paulo dimuhuc héihéré miyec imuac suruc.
Yesuac Méliméli ic ieneŋ Paulo aŋgétima tétécgémigic.
Paulonéŋ Petero ʒéqeqetali wammiyec.
Ninʒéŋ ninʒéŋac héna.
Héna ac ʒéma sisipac ac.
Weleŋqeqe ichéra menambérac héra?
Paulonéŋ Galatia ic ionac niŋacgoro ac énézéyec.
Haga ʒéma Sara.
Kristonéŋ ʒiki sipac igucnechulac nénécmiyec.
Anutuac Uŋa ʒéma séwininawac siŋ.
Baocgé amuma kecmu.
Goro ac tetecgia.