^
Galatia
Buŋa suruc hiabia imi méŋ ménda hezac.
Anutunéŋ Paulo dimuhuc héihéré miyec imuac suruc.
Yesuac Méliméli ic ieneŋ Paulo aŋgétima tétécgémigic.
Paulonéŋ Petero ʒéqeqetali wammiyec.
Ninʒéŋ ninʒéŋac héna.
Héna ac ʒéma sisipac ac.
Weleŋqeqe ichéra me nambérac héra?
Paulonéŋ Galatia ic ionac niŋac goro ac énézéyec.
Haga ʒéma Sara.
Kristonéŋ ʒiki sipac igucnec hulac nénécmiyec.
Anutuac Uŋa ʒéma séwininawac siŋ.
Baocgé amuma kecmu.
Goro ac tetecgia.