^
Taitas
Taitas siir mɨiya nu Krit siya mɨriiya
Mɨ kɨra yai mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiirara wakaeyokna ap
Krɨma whɨekakarɨn dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm sɨmiirarar kɨgna dirɨraerar
Mɨ yaiisɨsɨm nhɨr ɨkɨm