^
Pilemon
Pol hêv lamavi
Pol hanaŋ lamavi hathak Pilemon anêŋ ku
Pol hanaŋ ek Pilemon ênjê Onesimi êtôm yaŋ anôŋ
Pol anêŋ kapya anêŋ daŋ