^
Jems
Jems anêŋ lamavi
Malaiŋ havatho ôêvhaviŋ loŋ
Ŋê valu mi lôk ŋê valu bêŋ
Wapômbêŋ miŋ halôk anyô leŋ ek nindum kambom ami
Nodaŋô ba nosopa
Noyabiŋ avômalô sapêŋ esak auk doŋtom
Êvhaviŋ anêŋ ku mi, êŋ ma ŋama
Oyabiŋ vembôlêk mavi
Auk mavi halêm anêŋ Wapômbêŋ
Anyô lahaviŋ nômkama pik ma hatôm hik vovak hadêŋ Wapômbêŋ
Miŋ nonaŋ abôma esak anyô vi ami
Miŋ nobam amda ami
Ŋê lôk nômkama bêŋ nôkô ek am
Ôpôm malaiŋ ma nômô maliŋyaô
Miŋ alalô nanaŋ avanôŋ biŋ dake ami
Ŋê êvhaviŋ iniŋ mek ma lôklokwaŋ
Ôpatu ba hêv yak ma noja yani esak loŋbô