^
2 Pita
Pita hêv lamavi
Loŋôndê nindumbak mavi
Nodaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô avanôŋ
Wapômbêŋ tem imbuliŋ kêdôŋwaga abôyaŋ
Kapya êntêk anêŋ ôdôŋ
Anyô Bêŋ anêŋ waklavôŋ
Abô anêŋ daŋ