^
YONI 'INA E'ITA'ITA YESU 'ENEGA
'Ebe e'ale
Keliso 'ana 'ita
Me Epeso 'idi leta
Me Simulina 'idi leta
Me Peligamo 'idi leta
Me Tayataila 'idi leta
Me Salidisa 'idi leta
Me Piladelipia 'idi leta
Me Laodisia 'idi leta
Me Galewa Yaubada 'enaya sibwagobwago
Buki 'ana 'ita 'atuwa pwepwai sinunumina
Losipwa nidi sebeni
Me Isileli debadiya Yaubada 'ana we'iwe'iyaya situtu epa'iyena
Pwalu sinabwa wawasae
Losipwa esebenina manuna
Yoguli nidi simu'edi
Anilose 'ebweuna ma ina pwepwai
Yaubada 'ana tosimana nidi 'eluwa
Yoguli esebenina 'imu'ena
Waine be yobai mabulubulunao sebeni
Yobai 'eluwena
To'etoseyana 'ina tomotaiyao 'idi wali
Anilose 'etoi 'idi ale
Bale'u 'ana sesoi
Edeedede to'umalidi
Yaubada 'ina gamwasowala keiganao sebeni
Waine tosogala diidiga
'Asa Babiloni 'ina be'u
Lami nina 'ina ai sagalina
Osi wakewakekena be 'ana togelu
Yakwala tausani
Seitani 'ina neneta
Bwa'omatana 'ana 'ebe losalowa
Galewa auwauna be bale'u auwauna
Yelusalema nina auwauna
Yesu 'ina mai
'Ebe losalowa