^
YONI
Ona 'ietomotai bale'uya
Yoni yaita tauna
Yaubada 'ina taliya
Yesu 'ana togimi muliyao
'Ebweu ai sagalina 'asa Kena 'ena
Yesu toegimwane 'ipa'idi Anuwa Tabuyega
Yesu tomota maibo'adi 'idi nuwanuwa 'imwalamwalatonidi
Nikodimo Yesu 'ilobena
Yoni 'ina simana Yesu manuna
Tauna galewega 'imai
Yesu be waine Samelia 'idi elobaloba
Yesu 'ebweu toloina sinabwana natuna 'igiebobo'anena
'Ebweu bwasi etaetapewana 'enaya Yesu tole'oasa 'igiebobo'anena
Yaubada Natuna 'ina loina
Yesu 'ana tosimanao
Yesu boda sinabwana 'ie'enidi
Yesu 'ina tauya ola debanega
Yesu tauna masula 'ai'aila tomota yawasidi manuna
Onaona yawasida ataya manuna
Yesu tasinao nigeya siemisemise
Yesu 'ina guinuwa Yoeyoe Sagalina 'ena
'Aene tai gete To'etoseyana nina?
Me Yudia 'idi 'inapwanao nuwanuwadi be 'aene Yesu sigiyai
Bwasi 'idaudau tomota yawasidi manuna
Tomota soladiya weyala 'iapwesa
Me Yudia 'idi toloinao nigeya Yesu siemiemise
'Ebweu waine silobena 'iloelata
Yesu tauna me bale'u 'idi maedana
“Sena nina 'ena yatautauya 'omi geya'abo 'ena waweewa”
Yaisigedi 'ili'amidi ga siapwesa
Taudi tamadi Seitani
Muliyega be Ebelaamo 'imama, Yesu 'imiyami
Yesu 'ebweu tomatakebokebo 'igie bobo'anena
Palisiyao nuwanuwadi be yage nina gete sida mwalatoni
Sipi 'adi 'ali 'ana ona semalimali
Yesu tauna to'ita'i'ita sipi
Me Yudia Yesu siguitoyasena
Lasalo 'ina mwawasa
Yesu tauna toololimana 'alena
Yesu Lasalo mwawasega 'igietoolo limena
Me Yudia nuwanuwadi be Yesu siloemwawasi
Yesu 'ana eolowa
Lasalo 'ana loemwawasa manuna
Yesu 'ina lugu Yelusalema 'ena
'Aidi me Gilisi nuwanuwadi be Yesu sida 'ita
Yesu 'ina mwawasa manuna 'iona apwesa
Me Yudia nigeya siemiemisa
Yesu 'ina ona 'enega loina 'ida apwesa
Yesu 'ina tononoyao 'aedi 'i'utudi
Yesu 'ana telesipupu manuna 'igimi simanena
Loina auwauna Yesu 'enega
Pita 'ina eyaseyase Yesu manuna Yesu 'isa'u apwesena
Yesu tauna 'eda Tamada 'enaya
Yesu 'ina onaupaupa Yaluyaluwa Tabuna manuna
Yesu tauna 'awe uwauwa 'ai'aila
Me bale'u Yesu 'ina bodao siguitoyasedi
Yaluyaluwa Tabuna 'ina paisewa
Nuwamwau 'ida gibuni gwausowala 'ena
Yesu loina bale'u 'iewaiwai sinena
Yesu 'ina tononoyao manudi 'isidasida
Yesu 'ana giyaina
Yesu sietoolona Anasa matanaya
Totaliya sinabwana Yesu 'ienaidena
Pita 'ieyaseyase limana
Yesu 'ana etala Pailato matanaya
Pailato 'iloina Yesu 'ina mwawasa manuna
Yesu situtu epa'iyena kelose 'enaya
Yesu 'ina mwawasa
Yesu lesulesuna sibadina
Yesu 'ana sa'u'ali'ali
Yesu 'ina toolo limana
Yesu 'ina apwesa Meli Magidala 'ena
Yesu 'ina apwesa 'ina tononoyao 'ediya
Tomasi 'ina 'awakabokabo
Buki gete 'ana 'etoladi manuna
Yesu 'ina apwesa 'ina tononoyao tuwelo 'ediya
Yesu be Pita 'idi eonaona
Yesu ma ina tononoyao 'idi eonaona gosedi Yoni manuna