^
YEMESA
Ona oboboma
Emisa be sinasinapu
Toesaesao be togomabesoyao.
ꞌEbe toonayao
Ona ꞌana nono be ꞌana guinuwa
Geyaꞌabo tomota ꞌadi ꞌita manuna taweyaweyala.
ꞌAbo emisa nigeya guinuwa maꞌiyana emisa nina yage besobeso
ꞌIda ona tada ꞌitaꞌiꞌisi.
Sinasinapu Yaubada ꞌenega.
Baleꞌu ꞌana nuwaꞌewa.
ꞌAwa toꞌumali mali tomota manudi
Geyaꞌabo onalaga.
Toesaesao ꞌadi emataluwa
ꞌAlamaꞌiꞌita manuna