^
YEMESA
Ona oboboma
Emisa be sinasinapu
Toesaesao be togomabesoyao.
'Ebe toonayao
Ona 'ana nono be 'ana guinuwa
Geya'abo tomota 'adi 'ita manuna taweyaweyala.
'Abo emisa nigeya guinuwa ma'iyana emisa nina yage besobeso
'Ida ona tada 'ita'i'isi.
Sinasinapu Yaubada 'enega.
Bale'u 'ana nuwa'ewa.
'Awa to'umali mali tomota manudi
Geya'abo onalaga.
Toesaesao 'adi emataluwa
'Alama'i'ita manuna