^
EPESO
Lokagutoki
'Etoseyana Keliso 'enega
Paulo 'ina sidasida
Mwawasa tapilisine be yawasi bobo'ana taloba
Keliso 'enega taeboda 'ebweu
Paulo 'ina guinuwa taudi nigeya me Yudia soladiya
Keliso 'ina oboboma sinabwana
Oo 'ebweuna namo
Bubuna kadekadelina ta bubuna auwauna
'Eda auwauna ta bobo'ana
Maedana manuna
Taudi aiai nidi 'adi loina
Gogama 'adi loina
'Inapwanao be topaisewao 'adi loina
'Oama be gwegwe saiyao Yaubada 'ina guinuwa manuna
'Ebe losalowa