^
EPESO
Lokagutoki
ꞌEtoseyana Keliso ꞌenega
Paulo ꞌina sidasida
Mwawasa tapilisine be yawasi boboꞌana taloba
Keliso ꞌenega taeboda ꞌebweu
Paulo ꞌina guinuwa taudi nigeya me Yudia soladiya
Keliso ꞌina oboboma sinabwana
Oo ꞌebweuna namo
Bubuna kadekadelina ta bubuna auwauna
ꞌEda auwauna ta boboꞌana
Maedana manuna
Taudi aiai nidi ꞌadi loina
Gogama ꞌadi loina
ꞌInapwanao be topaisewao ꞌadi loina
ꞌOama be gwegwe saiyao Yaubada ꞌina guinuwa manuna
ꞌEbe losalowa