^
TITUS
Ġaġek Raḳ Alam Ggev Sën Deneġin Kerisi-yi-alam Lo
Alam Kuungsën Nġahiseḳë Denedo Krete
Ġaġek Raḳ Alam Atov
Ġaġek Raḳ Maġëm Lo
Ġaġek Raḳ Hur Sën Denevonġ Huk Vu Alaj
Hil Ġeġin Hil Nivesa Bemedo Ġeġin Kerisi Yi Buk
Hil Bare Nidwëëk Meġevonġ Nġaa Nivesa
Ġaġek Hus