^
1 Yoane
Ireclota Mene poto cidi me
Acejiyame Lui Apaclyera Gyene
Keriso Lui Mime Ätityera Biname Gyene
Kirece Mene Ätecija tääpume
Keriso me Äciseräjayame
Acejiyame me Bägräwale
Weene Miiji Weemämu Singi Äbitanipeye
Acejiyame me Bägrä Wälu Lica Gemi
Toraca piiyepu Walya Seemo
Acejiyame Lui Ingle Gyene Toraca Singi tääpume
Ätrunga te Gawecewe Mule bine Yäätucäremuge
Acejiyame te Yeesu Keriso ne Jeitnäjenige
Mene Ngälu cäco Ireclota poto cidi me