^
Pilipai
A Mugana Nita
A Nivasileki ne Paulus
A Velenga Kamumu i Rere Lae
E Paulus i Pesi Tora na Naro ne Isu
A Niluhoi ne Hita Ge Manga ne Kristo
Si Gi Para
E Timoti Rua e Paproditus
A Bakovi i Luhoia e Kristo Ia a Bakovi Malamala
E Paulus i Rura
E Paulus i Vakatora a Niluhoi ne Huriki
A Kinori
E Paulus i Tarulu e Huriki