^
Galesia
A Nita Muga
A Velenga Kamumu i Taku Kunana
A Vure i Galea e Paulus
E Huriki a Apostolo Ri Ngarua e Paulus
E Paulus i Tahatea e Petrus
Si Malamala na Tahuna Si Luhoi Torea e Kristo
A Naro ni Ramai a Vinara, a Naro ni Luhoi Tora
A Vinara, a Nita Muholi
E Huriki a Tuna Vure
E Paulus i Loho Lege ne Huriki a Galesia
A Nita ne Hagar Rua e Sara
Te Ge Laho Turana a Hanu Kiripiripi
Mu Laho na Nitora na Hanu Kiripiripi
Mu Vatuhori
E Paulus i Tarulu Puru e Huriki