^
Kolosi
E Paulus a Apostolo ne Isu Kristo
E Paulus i Vasileki
A Naro ne Kristo
E Paulus i Tuhori e Huriki a Kolosi
Naha Ni Muri Mai a Ngava Taminga
Naha Ni Muri Mai a Vinara na Malala
A Naro na Nivasileki
E Paulus i Rudu e Tikikus e Onesimus
E Paulus i Talo e Huriki