^
2 Petrus
E Petrus i Tagui e Huriki
Mu Pesi Tora
A Bagetua na Vure i Tabuli ne Kristo
E Huriki a Nitamina Mari ni Tovo
E Bakovi Dagi Ge Valai
A Malala a Hunu Bara Ru Lobo
A Nilobona Ngava