^
1 Tesalonika
A Niluhoi ne Huriki a Tesalonika
A Leho e Paulus i Rata o Tesalonika
E Paulus i Pasimata ni Matai Tabu Ria
E Paulus i Vivi
A Naro a Vure i Vivi Vona
E Bakovi Dagi Ge Valai
E Bakovi Dagi Ge Hamule Valai
A Nilobona Ngava