^
Filipai
Polnöŋ Anutu möpöseiba köuluköza.
Pol kösö mire algetka Buŋa keunöŋ köhöiyök.
Mötnaripŋinan köhöimapköra bim qeba malme.
Kraistkö dop nanŋini mem et al aŋguba malme.
Jisösgö asakŋi mi ambazip sutŋine kondela malme.
Timoti melaibiga Filipai eŋgöreŋ kama.
Epafroditus melaibiga Filipai eŋgöreŋ kama.
Solanŋi akingö köna ölŋi mi kewö:
Mönö aoŋgitnöŋ kapaŋ köla tohotnöŋ anme.
Qambaŋ keu tosatŋi
Polnöŋ Filipai yeŋgö kalemŋinaŋgöra saiwap jiza.
Yaizökzök teteköŋi