^
Romɨhiya
Autaahaatɨho Otɨpɨpatɨ Naninyatɨ Natanoaasindɨhandapɨ Katɨtandiyo
Romɨhandaahiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohɨtɨhandapɨ Porɨho Autaahaatɨhoai Gaahoŋe Gaare Undataase
Pɨwɨha Gaaha Wanɨha Jisaasiho Katatɨ Kaiwaiwaapɨha Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨhomɨ Watɨpɨhande
Isɨhiya Nahatiya Maipɨhandɨ Kaiwɨ Autaahaatɨhoaisɨ Ahosumwawaayopo
Autaahaatɨho Isɨhiyai Netɨ Tɨtɨhɨ Tipɨtapaatɨ Usondaise
Judaahiya Satɨwɨ Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Wɨnɨhapɨpa Mmonaahiyaane Tɨwɨ Gwɨnyaawaayopo
Isɨhiya Nahatiya Naasohɨ Naasohɨsangi Tɨtɨhɨ Saasanotahiya Apɨpaahɨ Owetamase
Isɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho Sahɨ Tɨtɨhɨ Saasanotahiyaate Undatɨ Usonataise
Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai Saundatɨ Kɨnyɨ Nisɨ Ndɨhetɨ Tɨtɨhɨ Saasanotahoŋe Undataase
Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai Kahapaamapɨpa Numwɨtandɨ Jɨhɨ Tɨmanatɨ Kaundiwaiwa Isɨhiya Autaahaatɨhopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨhaiwaare
Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Ndɨhetɨ Noaipawaatɨ Tɨtɨhiyaanɨtɨhaayo
Nyahɨ Isɨhiyaanɨnɨ Adaamɨhoetapɨ Napwɨtɨhaahandɨ Newaatɨ Amɨ Kɨraisihoetapɨ Asɨyɨhiyaanimatɨtɨhaahandɨ Nehaayo
Jisaasiho Nyamɨ Maipɨhandɨ Nesi Napomatatɨ Nepasɨtɨhandaahɨ Nyahɨ Maipɨhandɨ Kaitɨhaawɨ Watɨpɨhandɨ Netɨ Tiwamase
Nyahɨ Aimɨ Noaipawaatɨ Nehɨ Nga Tɨtɨhɨ Saasanotahaiwaamɨ Otɨpɨpatɨhiyaanimatahaayo
Wɨnɨhapɨpa Otɨpɨpatɨ Kairɨhɨretapɨ Mmondɨhaawɨ Nyahɨ Isɨhiyaanamɨ Usɨhiya Asɨhiya Namaatohɨtɨhandapɨ Gwɨnyaitɨhaawo
Isɨhiya Maipɨhaiwa Kiyohɨwaiwa Wɨnɨhapɨpa Netɨ Sahɨ Saiwɨhiyaate Undatɨ Nunjindɨhandapɨhaare
Kɨraisiho Nyamɨ Maipɨhandɨ Nenyamatɨ Komɨ Itɨpɨho Nyangi Nanyinyataise
Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Nyangi Sanyatatɨ Sahɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaayaatɨ Maatiyaate Nyatatɨ Netɨ Anyusaataise
Ipotɨhura Autaahaatɨhomɨ Yundanyɨha Nyahɨ Naitɨhaahiyaane
Autaahaatɨho Jisasɨ Kɨraisihoetapɨ Nyangi Komɨ Maarɨho Nanyamindɨhandɨ Kandɨnɨhɨ Nyaiwatatɨ Nyatatamanataise
Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Isɨraherɨhiyaapɨ Porɨhoai Maarɨho Naaŋawɨsatɨ Yaawataise
Komɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiyai Autaahaatɨho Aimɨ usonatɨ Namɨhaase
Autaahaatɨho Apousatunɨ Amɨ Maarɨho Asɨpiyahore
Jisaasihomɨ Pɨwɨha Gaaha Isɨraherɨhiyaanangi Maasɨ Japɨhɨ Nanyamaitandɨhaare
Isɨraherɨhiya Tɨtaahiyɨhiya Autaahaatɨho Isɨhiyai Saundatɨ Sahɨ Saasanotahiyaate Undatɨ Usosɨrɨhɨretɨ Wɨndɨ Mohopo
Isɨhiya Nahatiyai Autaahaatɨho Nga Japɨhɨ Numwaitaise
Nyahɨ Isɨraherɨhiyaanamɨ Isɨhiya Taahiyɨhiya Jisaasihomɨ Pɨwɨha Gaaha Atiwɨ Namehopo
Isɨraherɨhiyaanapɨ Autaahaatɨho Maarɨho Asɨpiyataise
Isɨhiya Judaahiyaanamɨ Dawaataatɨhiyai Autaahaatɨho Japɨhɨ Numwaataise Judaahiyaanɨnɨ Japɨhɨ Nepemaitɨtɨhaawo
Autaahaatɨho Isɨhiya Nahatiyai Maarɨho Asɨpɨwɨsataise
Autaahaatɨhoai Nyahɨ Nuwimaitɨhaawo
Nyamɨ Ambɨpatɨ Nahatepɨ Katɨnɨhɨ Autaahaatɨhoai Komɨ Otɨpɨpatapɨ Numwɨtɨhaawo
Samɨ Naisɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaisunɨ Isɨhiya Mambɨhiyaisunɨ Sahɨ Maarɨho Numwɨtaatɨwe
Isɨhiya Watɨpɨhandɨ Nepɨ Awaisawɨhiyaimatɨwɨ Nyainjatohiyɨhɨyaamɨ Otɨtɨhɨ Saanutɨhaawo
Nyahɨ Sisɨhetɨ Tɨtɨhɨ Jatɨnaatɨ Daitɨhaawo
Nyamɨ Naisɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Wapa Kiyohɨpɨpa Nyahɨ Wɨndɨ Tipɨtapaawaatɨ Mausondɨhaawo
Naisɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Napepaitaatɨwɨhaiwa Nyahɨ Kamaitɨhaawo
Kɨraisihomɨ Dahopetɨ Nyahɨ Daayaatɨ Isɨhiya Usai Newa Usaawitɨhaawo
Isɨhiyaanɨ Judaahiyaanangisunɨ Isɨhiya Nyamɨ Dawaataatapɨhiyaisunɨ Kɨraisiho Nyatatamanataise
Porɨho Komɨ Otɨpɨpatapɨ Jɨpatɨpiyataise
Porɨho Jisaasihomɨ Isɨhiya Taahiyɨhiyai Ipɨhɨretɨ Gaahuraare Undataase
Porɨho Ipotɨha Isɨhiya Romɨhandaahiyai Wɨnɨhundatɨ Jatɨnɨwo Undataase
Nyahɨ Autaahaatɨhoai Newaatɨ Mepɨ Autaahewaumaitɨhaawo