^
Rukɨho
Kɨma Pɨwɨma Rukɨho Utaaho Wo Komɨ Ambɨpatɨ Tiyopiraasihopɨ Jɨpatɨpaisɨhaare
Autaahaatɨhomɨ Enjerɨho Otɨpɨpatɨho Yamɨhapataatɨhɨ Bimisɨho Jekaraiyaahoai Jonɨho Noaipaitaise Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Notɨ Erisapetɨhaati Usosɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Autaahaatɨhomɨ Ambɨpatɨ Nɨwimaatɨ Aunɨhɨhɨrɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Erisapetɨhaatɨ Jonɨhoai Namwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahoraahɨ Jekaraiyaaho Aunɨhɨhɨrɨ Katatɨ Aunɨhɨtindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Jisaasihoai Namwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Otɨpɨpatɨhiya Jisaasiho Noaipasɨtɨhandapɨ Isɨhiya Sipɨsipɨhandɨ Jatohiyɨhiyai Pɨwɨha Kaundohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Sipɨsipɨhandɨ Yamanɨwɨ Jaawɨ Bitohohiyɨhiya Nuwɨ Jisaasihoai Usonɨhohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ambɨpatɨ Nusoaasotɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Saniyɨ Sapiya Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Autaahaatɨhoai Numwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Simiyoniyɨ Anaaya Jisaasihoai Usosɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Josepiyɨ Mariyaaya Metɨhonjisamɨ Nasaretɨhandaahapɨ Japɨhɨ Naindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Metɨho Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Naindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Pɨwɨha Wanɨha Gaaha Ausaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Erotɨho Jonɨhoai Napusɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Jisaasihoai Baawusindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Saisatoyaapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Nemaito Tatɨ Nunjesɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨ Namasatɨ Garirihanda Kaindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Nasaretɨhandaapɨhiya Jisaasihoai Ahosumwahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Womɨhetɨ Itɨpɨho Maipɨho Bimihɨ Jisaasiho Nemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Pitaahomɨ Sanohaamaatisunɨ Isɨhiya Taahiyɨhiyaisunɨ Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Judiyaahandamɨ Aunahɨpatɨ Taunɨhandɨ Wiwaara Pɨwɨha Ausaatɨ Daindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨhiya Jɨhapɨhiyai Gaatatɨ Numwaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaaho Womɨ Asaaha Pisapɨpa Nemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaaho Wo Ikwauhɨrɨ Bɨwatetɨ Namɨhatihɨhoai Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Ripaihoai Jisaasiho Nɨngi Nanipinje Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhoaisawɨ Utaarɨhandɨ Pɨwaatɨndaatɨwɨ Nandapa Namaanɨhohɨtɨhandapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihounɨ Parisihiyaunɨ Judaahiyaamɨ Asisɨha Sapaatɨhandapɨ Itɨhɨnnohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Wo Komɨ Ikwɨrɨ Bɨwatetɨ Namɨhatahoai Sapaatɨhandetɨ Jisaasiho Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhiya Ikwɨmaindɨmwɨtihɨ Auhɨramɨ Yahurɨtahiyai Jisaasiho Namɨhainjɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taahiyɨhiyaamɨ Timbɨpa Jisaasiho Nemwatɨ Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Maaritɨwunɨ Amɨ Gwɨtaatɨwɨhandapunɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Kinyɨ Tiworisai Maarɨho Nunye Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Maipɨhaiwa Kiyohɨwaiwa Atimbɨ Tipɨtapaapɨ Mausome Tatɨ Jisaasiho Isɨhiyai Kataunjindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Ipatamɨ Yandɨpɨho Gaahopunɨ Amɨ Maipɨhopunɨ Jisaasiho Isɨhiyai Kataunjindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Sɨwipatɨ Namɨhanatɨ Isɨhiya Aŋaaŋɨ aŋɨmatotɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiyaamɨ Mɨtɨhomɨ Otɨpɨpatɨho Timbaihɨ Jisaasiho Timbɨpa Nemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Apopaatɨ Osɨnɨhaatamɨ Mwaahoai Jisaasiho Japɨhɨ Ahowimasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Komɨ Otɨpɨpatɨhuri Pɨwɨha Nunyatɨ Jisaasihoenda Natausaasindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨha Jisaasiho Parisiho Woaisatɨ Taatɨ Nandapa Nainjɨhɨ Apopaatɨ Atɨpatɨ Iwinjaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Asɨhiya Usa Jisaasihoaisunɨ Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaisunɨ Kiyaamɨ Otɨpɨpatapɨ Andɨtɨwipɨ Maasɨ Daayohiyɨhiyaapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Nandapaamɨ Kwɨtaaho Osaataatɨ Utaaho Tɨwɨhaasɨtɨhandapɨ Namɨhana Jisaasiho Kandindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Nandapaamɨ Kwɨtaahopɨ Jisaasiho Namɨhanatɨ Katisɨhaamɨ Tanyaahaapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Pɨwɨha Sɨwipatɨ Namɨhanatɨ Katisɨhaapɨ Nesɨpatɨ Otɨpɨpatɨhiyai Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Norɨhɨrɨ Raamɨhandɨ Tɨpopɨ Sisɨha Nausaatɨta Autaahɨ Ahaitaatɨwɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Sanaatunɨ Saingoyaapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Itɨ Nambɨtɨhɨri Jisaasiho Yatɨhite Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨha Jisaasiho Utaaho Womɨhetapɨ Itɨpɨho Maipɨhapai Nemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Metɨhaatɨ Napwihɨ Ahowimatunɨ Amɨ Itapaatɨ Waatɨ Koai Numwɨhatihɨhaatamɨ Timbɨpa Owetindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiya Ikwɨ Maindɨmwɨtihɨ Auhɨramɨ Yahurɨtahiyai Otɨpɨpatɨ Nunyatɨ Natausaasindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Erotɨho Jisaasihopɨ Dɨyaamahotindɨho Tatɨ Gwɨnyaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taahɨtɨhandɨ 5,000 Kaiwɨhiyai Jisaasiho Nandapa Numwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihomɨ Ambɨpatɨ Ausaatɨ Ambɨhɨtindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Yaawɨhandɨ Netɨ Napwɨtandɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Ambɨpatɨ Noaipatɨ Wipetindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Metɨhomɨhetapɨ Itɨpɨho Maipɨhoai Jisaasiho Nemasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Napwɨtandɨhandapɨ Kasɨnɨhandɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Awaisawɨhiyaimatɨtaatɨwɨhɨretapɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Isɨhiya Samariyaahiya Kiyaamɨ Aunahɨpata Wɨndɨ Namumwaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihoai Nuwipinjɨtaatɨwɨhiya Nitanohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taahiyɨhiya 72 Kaiwɨhiyai Jisaasiho Otɨpɨpatɨ Nunyatɨ Natausaasindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Aunahɨpɨhaiwa Wiwaaraahiya Nepemaitɨwɨ Jisaasihomɨ Pɨwɨhaapɨ Gɨmunyaahohiyɨhiyaapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhiya 72 Kaiwɨhiya Japɨhɨ Jisaasihoenda Nasohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Maaritatɨ Autaahaatɨhoai Gaahoŋe Gaare Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Samariyaahandaahapɨho Judaaho Woai Iwɨtatamasɨhopɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Mataayɨ Mariyaayaamɨ Aŋɨpɨpɨhɨ Notɨ Nahowindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Gaapundɨtaatɨwɨhandapɨ Kataunjindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihopɨ Biyerɨsepurɨhomɨ Watɨpɨhanda Itɨpɨho Maipɨhapai Nemataise Tohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Itɨpɨho Maipɨho Japɨhɨ Nasatɨ Nandaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨha Jisaasihoai Isɨhiya Usa Watɨpɨhandɨ Wɨndɨ Mmondaano Undɨwɨ Kaundohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Ndɨha Isɨhiyaamɨ Ambɨpati Nɨwusoaatɨtandɨ Sisɨhaare Tahaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Parisihiyaamunɨ Wɨnɨhapɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaamunɨ Kiyohɨwaiwaapɨ Tɨtɨhɨmaahe Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Parisihiyaamɨ Kiyohɨwaiwaapɨ Jaawo Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiyaapɨ Yamaiwɨ Autaahaatɨho Nehɨ Naasopaahɨhɨ Yaiwɨse Tindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Satɨwɨ Nɨnɨ Kɨraisihomɨhonɨne Amɨ Nɨnɨ Kɨraisihomɨhonɨnɨmaahe Tohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨha Utaaho Kahapaamapɨpa Asaketaho Naharisahopɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Kahapaamapɨpaapɨ Pɨhɨtɨwɨ Gɨmunyaapɨse Tatɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Yamɨhapataatɨhɨ Kahapaamapɨpa Nepɨ Ahoyawɨse Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Tɨmetɨwɨse Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨho Gaahopunɨ Amɨ Otɨpɨpatɨho Maipɨhopɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyai Netɨ Natapaitandɨ Napɨtɨhonɨne Tatɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiyai Saundatɨ Wapa Ipotɨ Noaipaitandɨ Jɨhɨ Noaipasɨpɨpaapɨ Mmonɨwɨ Gwɨnyaapɨse Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyai Jisaasiho Isɨhiya Usaisawɨ Sahɨ Itɨhɨnnɨwɨ Tunɨhohɨpɨpa Tɨtɨhemapɨse Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatatɨ Samɨ Maipɨhaiwa Kiyohɨwaiwa Namasi Namepemaitawaawaahɨ Napwɨtaatɨwe Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Ipatɨ Yandɨpɨho Namingosɨtɨhandapɨ Sɨwipatɨ Namɨhanatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Judaahiyaamɨ Asisɨha Ikɨnohɨhetɨ Apopaatɨ Waati Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Ipatɨ Nyainyarɨhɨramatiyahatapunɨ Nipitandɨhandɨ Yisɨhandapunɨ Sɨwipatɨ Namɨhanahaare
Kɨma Pɨwɨma Maasomwaaŋɨ Maipɨhinjaatɨhapɨ Namɨhanahaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Jerusaremɨhandapɨ Maarɨho Asɨpaindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Komɨ Ambɨpatɨ Nipisa Nahihɨhoai Jisaasiho Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Ipatisandandɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Nandapaapɨ Isɨhiya Maipɨhatɨmai Gaatɨwɨ Numwaitaatɨwɨhandapɨhaare
Nandapa Awaimbɨpa Nandaatɨwɨhandapɨ Namɨhanahaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Jɨhɨ Biyatɨ Gwɨnyaatɨ Kainjatɨ Ipotɨ Jisaasihoai Nuwipinjɨtandɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Sɨwipatɨ Namɨhanatɨ Sapɨpaamɨ Jɨpaindɨhandɨ Owetindɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Pɨwɨha Namɨhanaha Maasapɨho Sipɨsipɨho Nihɨrinjɨtɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nawɨho Nihɨrinjɨhopɨ Namɨhanatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Namɨhanaha Waimwaaho Wo Nihɨrɨnatɨ Owetamatatɨho Japɨhɨ Napihɨ Sapɨho Maaritataise Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Otɨpɨpatɨ Jatisɨho Mɨmaipiya Kiyahopɨ Namɨhanahaare
Wɨnɨhapɨpaapunɨ Autaahaatɨho Isɨhiyai Iwinjaatɨ Bimindɨhandapɨhaare
Namaatɨnohɨtɨhandɨ Nepɨ Nopɨsasohɨtɨhandapɨhaare
Utaaho Nawɨho Kahapaamapɨpa Asaketahopunɨ Rasarusihopɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Maipɨhaiwaapunɨ Gɨwunyaahohɨtɨhandapunɨ Otɨpɨpatapunɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨha Jisaasiho Isɨhiya Ikwɨmaindɨmwɨtahiyaamɨ Asaaha Pisapɨpa Nemwasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Parisihiya Jisaasihoai Saundɨwɨ Autaahaatɨho Nasatɨ Napitiyatɨ Iwinjaatɨ Bimɨtaise Undohɨtɨhandapɨhaare
Pɨwɨha Kɨma Namɨhanaha Apopaatɨ Osɨnɨhaatɨ Utaaho Awaisɨho Pɨwɨha Atisatɨ Netɨ Tipɨtapaatɨ Mmosɨhopɨ Nɨngisɨ Andɨtɨnipe Tindɨhandapɨhaare
Parisihopunɨ Nawɨho Taakɨsihandɨ Nesɨhopɨhaare
Metɨhonyai Jisaasiho Mɨtɨhoaatɨhɨ Ikwɨrɨ Ahɨwisatɨ Gaahandɨ Numwindɨhandapɨhaare
Mɨtɨho Kahapaamapɨpa Asaketahopɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Napwɨtandɨhandapɨ Kasɨnɨhandɨ Mairɨmanda Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Wo Ndɨha Niyotaho Itɨndoaatahoai Jisaasiho Netɨ Nusorɨhaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Sakiyaasihopɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Ikwɨmaindɨmwɨtahiya Nawɨho Otɨpɨpatɨ Kaitaatɨwɨho Nehohɨtɨhandapɨ Namɨhanahaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Awaisɨhoematatɨ Jerusaremɨhanda Niyatɨ Nandaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jerusaremɨhandapɨ Jisaasiho Gwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Aŋɨhandɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Isɨhiya Otɨpɨpatɨ Nawɨhopɨhatɨ Kiyauhɨ Jisaasiho Kiyai Tahamanausoaasindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Parisihiya Jisaasihoai Kɨnyɨ Saimbɨ Saimbɨ Kaimehɨta Ndɨ Watɨpɨhandɨ Nahɨmihɨ Kiyapaise Undɨwɨ Nunjenɨhohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Maatɨmaatiwɨhiya Osaataatɨ Wainɨhandɨ Jatohɨtɨhandapɨ Namɨhanahaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihoai Saundɨwɨ Nawɨho Takisihandɨ Sisaahoai Nunyaano Undɨwɨ Nunjenɨhotɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Satiyusihiya Jisaasihoai Isɨhiya Napowawɨ Japɨhɨ Nepaitaatɨwɨhandapɨ Nunjenɨhohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyai Jisaasiho Sawahopɨ Kɨraisiho So Diyaamɨ Mwaahore Undatɨ Nunjesɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Wɨnɨhapɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaamɨ Kiyohɨwaiwaapɨ Jatɨwo Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Apopaatɨ Osɨnɨhaatɨ Nawɨho Gaarehandɨ Autaahaatɨhoai Numwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Aŋɨhandɨ Awaindɨhandɨ Nosasɨndaise Tatɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Naaŋɨhaiwa Pɨhɨtatɨ Noaipahonɨhɨ Amɨ Sahɨ Yaasɨhaiwa Naitaapo Tatɨ Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Aunahɨpatɨ Awaipatɨ Jerusaremɨhandɨ Nosasɨndaise Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Kahapaamapɨpa Asisɨha Ipotɨhaiwetɨ Noaipaitandɨhaiwaapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Asisɨha Ipotɨha Noaipaitandɨ Jɨhɨ Wapa Sɨwipatɨ Noaipaitandɨhapaapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨhiya Baiwɨ Jaawo Tindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Judaasiho Notɨ Awaisawɨhiyai Jisaasihoai Tiwɨtaatɨwɨ Nusepaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Judaahiya Kiyaamɨ Asisɨha Pasopaahandapɨ Tɨmanɨnɨhohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaisatɨ Nandapa Ipotɨhapa Nainjɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhiya Awaisɨho Jɨhimatisɨho Diyaamahoe Nnɨhohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Pitaahoai Kɨnyɨ Nisapɨ Soai Wɨndɨ Mausotɨhonɨne Tɨtaise Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nawɨho Ikihɨ Namatanaatapɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Autaahaatɨhopɨ Sisɨho Ipatɨ Oripɨhandɨ Nawatɨ Ahetimbɨpɨhɨ Gaapundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Judaasiho Jisaasihoai Komɨ Tiworisai Wɨrawindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihopɨ Wɨndɨ Mausotɨ Gɨmunyaatɨhonɨne Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihoai Sokoŋe Undɨwɨ Sisɨpundɨwɨ Tiwotɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiyaapɨhɨ Noaipatɨ Pɨwɨha Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Awaisɨho Pairotɨho Jisaasihoai Pɨwɨha Nunjesɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Awaisɨho Erotɨho Jisaasihoai Nunjenataise
Kɨma Pɨwɨma Pairotɨho Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Tipɨmandaapɨ Tipɨ Nimaapɨse Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Nepɨ Nimaahotɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Napwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Nawɨha Isɨhiya Tiputɨwɨ Kaiwɨhaatɨhɨ Ahiyotɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Napotatɨ Japɨhɨ Nepasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhurɨ Yahurɨ Awaisɨhoai Usosɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhiya Jisaasihoai Usonɨhotɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Autaahaatɨho Numwaasi Japɨhɨ Yamɨhapataatɨhapɨ Naindɨhandapɨhaare