^
Jemɨsiho
Nanyisendandɨhaiwa Nyangisaapɨhɨ Nanyoaipahonɨhɨ Andɨtitaatɨ Bitotɨhaawaahɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ Nga Biyaatɨ Bimɨto
Nasɨsendandɨhaiwa Wiwa Nasoaipahonaahɨ Saiwa Sangisɨ Netɨ Watɨpɨsamaitandisɨ Andɨtitɨwɨ Bitosawɨse
Utaaho Wo Amɨtɨha Gaaha Gwɨnyaitandɨhaapɨ Nenoaahɨndaataahɨ Autaahaatɨhoai Nunjenatɨ Gaapundane
Ikɨpɨpaisahiyaatɨ Amɨ Ikɨpɨpa Owehiyaatɨ Maaritɨwɨse
Autaahaatɨho Nyangi Nanyɨsendandɨhaiwaatɨhɨ Wɨndɨ Nanyamaasi Namotɨ Nehɨ Gaahaiwaahɨhɨ Jinjahɨra Nanyɨnyahore
Nyahɨ Pɨwɨha Atisohɨha Japepihɨrɨtɨhaawe
Isɨhiya Nahatiyaisɨ Naasaipitɨ Katɨ Kawisaatɨ Maarɨho Numwɨtɨhaawo
Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahotɨhandisawɨ Gaahaiwa Kaiwɨse
Nyamɨ Omasɨha Naitɨpwɨrisaatɨ Tɨmipɨpaitɨhaawo
Isɨhiya Gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ Gaahandapunɨ Maipɨhandapɨhaare
Isɨhiya Yapɨpatambɨhaiwaisaahɨhɨ Maarɨho Nunyohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ Tiworisaare
Sahɨ Sawanaatamɨ Woaisɨ Wɨndɨ Tipɨtapaapɨ Mausowɨse
Sahɨ Genanɨwɨ Amɨtɨhaisahiyaane Maatɨwɨse
Isɨhiyaatɨ Ikɨpɨpa Taahɨpɨpaisahiyaatɨ Jatɨnɨwɨ Daiwɨse
Nyamɨ Omaŋɨtɨtɨhɨ Andɨtitaatɨ Naaŋɨhaiwa Newaatɨ Nyamɨ Awaisɨho Napɨtandɨhuraapɨ Biyaatɨ Jatɨtɨhaawo
Autaahaatɨhomɨ Ndɨhetɨ Pɨwɨha Akɨtɨha Kandaato Taatɨ Wɨndɨ Kamaatɨtɨhaawo
Kɨraisihopɨ Baiwɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Ainahiyɨhiyaamɨ Gaapɨpatɨ Watɨpɨhate
Samɨ Wo Maipɨhaiwaatɨhɨ Notɨ Nandaahonɨhoai Sahɨ Japɨhɨ Numwaapɨse