^
Garesiyaahiya
Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Wanɨha Gaaha Nehɨ Naasaahɨhɨ Ahondaise Wa Owetise
Kɨma Pɨwɨma Porɨho Noaipatɨ Otɨpɨpatapɨ Natausaasisɨhoematindɨhandapɨhaare
Kɨraisiho Komɨ Otɨpɨpatapɨ Natausaasisawɨhiya Aposerɨhiya Porɨhoaisawɨ Komɨ Otɨpɨpatapɨ Kiyaamɨ Maarɨho Naasohɨndaise
Porɨho Andiyokɨhanda Pitaahoai Itɨhundataase
Utaaho Kɨraisihopɨ Gɨwunyaasɨho Sohɨhɨ Tɨtɨhore
Nyahɨ Wɨnɨhapɨpa Japepihɨrɨtɨhaawo E Kɨraisihopaahɨhɨ Gɨwunyaitɨhaawo?
Autaahaatɨhomɨ Wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Wapa Kanyitandɨ Jɨhɨ Tɨmanatɨ Katimbɨpai Wɨndɨ Nemaamaitaise
Wɨnɨhapɨpa Nyainjatataatɨ Saiwɨ Saiwɨ Kaiwɨse Nyatatɨ Nanyamaasi Kɨraisihoaapɨhɨnyamaitandɨhaapɨhaare
Nyahɨ Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahotɨhandaahɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaayaanɨnɨ Maatiyaanimatɨhaayo
Nyahɨ Otɨpɨpatɨ Nawɨho Namewaatɨ Kiyaatɨ Nehɨ Otɨpɨpatɨhatɨmaamatiyaahiyaanɨ Kɨraisiho Nyapɨ Otɨpɨpatɨ Kaindɨhandaahɨ Noaipawa Autaahaatɨhomɨ Mwaayaanɨ Maatiyaanimatɨhaayo
Porɨho Garesiyaahiyaapɨ Pɨhɨtatɨ Nitanatɨ Gwɨnyaataise
Akaariyɨ Saraayaapɨ Pɨwɨha Kɨma Namɨhanahaare
Nyangi Wapa Japɨhɨ Netɨ Namaanyapuwane Amɨ Kɨraisiho Aimɨ Nuwatɨ Nehɨhaatenyamasɨhiyaaniso
Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhounɨ Isɨhiyaamɨ Ambɨpatunɨ Maaritindɨhandɨ Naasɨkandɨmaahe
Sahɨ Kɨraisihomɨ Isɨhiyaatɨ Nepɨ Ususaatɨ Itatamanɨnɨwɨse
Porɨho Kɨraisihomɨ Isɨhiyai Pɨwɨha Ipotɨha Jatɨnɨwo Undatɨ Amɨ Asisɨha Gaahuraare Undataase