^
Epesaasihiya
Autaahaatɨho Kɨraisihoetapɨ Yamɨhapataatɨhapɨhaiwa Gaahaiwa Nyamɨ Maarɨhoai Nyatatamanɨtandɨhaiwa Nanyinyataise
Autaahaatɨho Epesaasihiyai Gaahandɨ Gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ Numwɨtandɨ Porɨho Kiyaapɨ Gaapundataise
Nyahɨ Aimɨ Napowaamahonɨhiyaanangi Autaahaatɨho Kɨraisihoaisatɨ Maasɨ Asɨtimatɨtɨhaahandɨ Nanyamihɨ Asɨyɨhiyaanimatɨhaayo
Isɨhiya Mandɨtɨpinɨwɨ Tiworisaimatohiyɨhiyai Kɨraisiho Netɨ Naasiyemataise
Nyahɨ Kɨraisihomɨ Isɨhiyaanɨ Nahatiyaanɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋaaŋɨ Akaaŋaaŋamatiyaahiyaane
Porɨho Isɨhiya Judaahiyaamɨ Dawaapɨpɨhiyai Pɨwɨha Gaaha Wanɨha Ausaatɨ Kaundɨtandɨhoematataise
Epesaasihiya Andɨtitɨwɨ Bitoaitaatɨwɨ Porɨho Autaahaatɨhoai Pɨwaundataase
Nyahɨ Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ Komɨ Ambɨpatamɨhiyaanɨne
Gɨwunyaahohiyɨhiya Kɨraisihomɨhɨrɨ Wanɨhɨretɨ Japepihɨrɨwɨse
Nyahɨ Nausainjɨtɨhandetɨ Daayaatɨ Bimɨtɨhaawo
Apwaataatunɨ Amɨ Warɨhounɨ Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhɨretɨ Bimɨtaatɨmɨhandapɨ Porɨho Kandaase
Porɨho Manyinyaunɨ Saniya Sapiyaunɨ Bimɨtaatɨwɨhɨretapɨ Pɨwɨha Kandaase
Porɨho Otɨpɨpatɨhiyaapunɨ Iwinjatohiyɨhiyaapunɨ Pɨwɨha Kandaase
Pwɨsɨpɨ Yaipa Nahataapa Autaahaatɨho Sangi Nasamimbɨpa Nepɨ Nipaatɨwɨ Niyopɨ Isɨwatɨwɨse
Porɨho Pɨwɨha Ipotɨha Naisɨhiyai Asisɨha Gaahuraare Undataase