^
Korosihiya
Kɨmandɨ Utɨpɨmandɨ Kɨraisihomɨ Isɨhiya Aunahɨpatɨ Awaipatɨ Korosihanda Bimohiyɨhiyaapɨ Porɨho Jɨpatɨpaindɨhande
Yɨhoaaŋɨ Sapɨ Autaahaatɨhoai Gaahoŋe Undɨha Pɨwaundɨhaato
Korosihiyai Autaahaatɨho Andɨtɨwiwɨtandɨ Porɨho Gaapundataase
Kɨma Pɨwɨha Kɨraisihopunɨ Amɨ Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaapɨhaare
Porɨho Kɨraisihomɨ Isɨhiyai Andɨtɨwiwɨtandɨ Otɨpɨpatɨ Kiyataise
Nyahɨ Kɨraisihopɨ Watɨpɨtaatɨ Gɨwunyaawaatɨ Pɨwɨha Jaipɨpai Tiwandawaamaitɨhaawo
Isɨhiya Akɨtɨ Asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ Jisaasihomɨhetɨ Tisaitatɨ Ahondaise
Nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ Aimɨ Napowaamɨhaayonɨ Wɨnɨhapɨpa Wiwa Nyangi Wɨndɨ Tɨtɨhemaanyamaitaise
Nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ Maasɨ Aimɨ Japɨhɨ Nepɨhaayo
Nyahɨ Maarɨho Jahɨho Jɨhomɨhapa Namawaatɨ Maarɨho Asoho Wanɨho Newaatɨ Wanɨhiyaanimatɨhaayo
Nyahɨ Isɨhiya Usaisɨ Maarɨho Akɨtɨnɨhɨ Numwɨtɨhaawo
Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaanamɨ Nususasapunɨ Amɨ Kɨraisihomɨ Wanɨhiyaanɨ Asɨyɨhiyaanimatohiyɨhiyaanapɨ Porɨho Pɨwɨha Katindɨhandapɨhaare
Otɨpɨpatɨhiyaapunɨ Amɨ Kiyaamɨ Awaisawɨhiyaapɨ Porɨho Katindɨhandapɨhaare
Andɨtitaatɨ Gaapundaatɨ Tɨtɨhɨ Daitɨhaawo
Porɨho Tikikusiyɨ Onesimaasiyai Natausaasihɨ Maisahurɨ Korosihandaahapɨ Nomaise
Porɨho Kɨraisihomɨ Naisɨhiya Korosihiyai Gaahuraare Undataase