^
2 Timoteho
Pɨwɨha Gaaha Wanɨha Ausaitaapɨhandapɨ Gisɨ Mamaasane
Timoteho Kɨraisɨ Jisaasihomɨ Pwɨsɨpɨ Yaipatɨ Kaitandɨho Gaahotane
Autaahaatɨho Komɨ Otɨpɨpatapɨ Ahɨngisɨhoŋe
Asisɨha Ipotɨhaiwetɨ Maipɨhaiwa Kahatamatɨpetahaiwa Isɨhiya Kaiwɨ Autaahaatɨhopɨ Nanɨpimatɨwɨmaitaapo
Timotehoŋe Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Anɨtimbɨ Isɨwate
Timotehoŋe Kɨnyɨ Andɨtitɨpɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaape
Porɨho Napwɨtandɨ Aimɨ Tɨmendaise
Timotehoŋe Kɨnyɨ Nɨnɨ Porɨhonɨngisenda Ketɨ Namme