^
1 Timoteho
Porɨho Ipɨhɨrete Ndaase
Isɨhiya Pɨwɨha Asɨwa Isɨhiyaisɨ Sapɨhɨ Katɨwunjohiyɨhiyaisɨ Kɨnyɨ Itɨhundɨpɨ Nepɨ Nuwisapupe
Autaahaatɨho Nɨngi Maarɨho Asɨpɨnisatɨ Amɨ Komɨ Otɨpɨpatɨ Kawitandɨ Nanɨmindɨhandapɨ Koaisɨ Gaare Undataato
Isɨhiya Nahatiyaapɨ Gaapɨwundɨtaatɨwɨ Pɨwɨha Wɨnɨhapɨpa Kasatataato
Isɨhiyaatɨ Nahatiyaatɨ Ahoyanawaahapɨhɨ Usɨhiyaatɨ Asɨhiyaatɨ Wapa Kaitaatɨwɨhapaapɨ Kasatɨtaano
Isɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ Awaisawɨhiya Iwinjatohiyɨhiyaapɨ Pɨwɨha Kahɨtɨtaano
Isɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ Ikwɨrɨ Nunyawɨ Andɨtɨwiwɨtaatɨwɨhandapɨ Pɨwɨha Katɨtandiyo
Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Jisaasihomɨhetapɨ Ausaimaninjɨha Apɨpaahɨ Awaisɨha Kinyɨ Ikwɨraatɨhɨ Ahotisɨha Watɨpɨhaare
Isɨhiya Pɨwɨha Jaipɨpa Isɨhiyaisɨ Katɨwunjohiyɨhiyaapɨ Nɨnɨ Wapa Kahɨtɨtandiyo
Kɨnyɨ Kɨraisihomɨ Otɨpɨpatɨhoŋɨ Gaahoŋimatinɨhɨ Koŋɨnɨhɨ Kaimɨ Nutaapɨ Nɨnɨ Andɨtɨhiwataayo
Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Napepaasaihɨ Tɨtɨhepumwaitaapɨhandapɨ Nɨnɨ Kahɨtɨtandiyo
Asɨhiya Osɨnɨhiyaapɨ Gwɨnyaitaapɨha Kɨma Kahɨtɨtandiyo
Awaisawɨhiya Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyaisɨ Iwinjatohiyɨhiyaapɨ Gwɨnyaitaapɨhaiwa Nɨnɨ Kahɨtɨtandiyo
Otɨpɨpatɨhiya Kiyaamɨ Awaisawɨhiyaisɨ Kawitaatɨwɨhapaapɨ Katɨtandiyo
Isɨhiya Isɨhiyaisɨ Asɨretɨ Katɨwunjohiyɨhiyaapunɨ Amɨ Nawɨhoaisɨ Maarɨho Apɨpaahɨ Nunyohɨtɨhandapɨ Pɨwɨha Katɨtandiyo
Timotehonye Kɨnyɨ Kɨwahonyapɨha Pɨwɨha Nɨnɨ Kahɨtɨtandiyo
Isɨhiya Ikɨpɨpa Nawɨho Asaketahiya Autaahaatɨhopɨ Nanɨpimatɨwɨ Isɨhiyai Maawɨtatamanɨhopo
Timoteho Komɨ Otɨpɨpatɨ Biyatɨ Jatɨtande