^
1 Jonɨho
Kɨma Pɨwɨma Asɨtimatɨtaatɨwɨhandisahopɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Nyahɨ Nausainjɨtɨhandetɨ Japepihɨrɨtɨhaahandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Kɨraisiho Nyangi Andɨtɨnyaihonɨhɨ Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Maaritirɨhɨretɨ Japepihɨrɨtɨhaahandapɨhaare
Utaaho Wo Isɨhiyaisɨ Maarɨho Nunyataataahɨ So Nausainjɨtɨhandetɨ Bindataate
Kɨma Pɨwɨma Yapɨpatambɨhaiwaisɨ Maarɨho Namumwɨtɨhaawɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Kɨraisihoai Ipɨhatitɨhaawo Tɨwɨhiya Aimɨ Noaipahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Pɨwɨha Akaaha Netɨ Gɨnyunyaitandɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Nyahɨ Noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨ Metɨhonyaanɨnimataatɨ Wanɨ Bimohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyaisaatɨ Maarɨho Tɨtɨhɨ Biyaatɨ Namɨnɨndɨhaahandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Autaahaatɨhopɨ Baiwɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ Ndɨhetɨ Wɨndɨ Yamaitaatɨwɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahopunɨ Amɨ Itɨpɨho Maipɨho Kɨraisihoai Netɨ Ipɨhatitando Taunyaahopɨhaare
Isɨhiyaisɨ Maarɨho Numwɨtaatɨwɨhandamɨ Autaahaatɨho Tanyaahore
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Baiwɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Yapɨpatambɨhaiwaisɨ Ipɨhatiwɨmaitaatɨwɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨho Komɨ Mwaahopɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Nyahɨ Asɨyaanimataatɨ Jinjapɨhɨ Jinjapɨhɨ Bimɨtɨhaahandisahiyaanɨne Taatɨ Gwɨnyaitɨhaahandapɨhaare