^
Romɨ
“‘Romɨyɨ́né sɨŋwɨ́ seanɨ́ɨmɨgɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá Gorɨxomɨ rɨ́wɨ́ umogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ámá Gorɨxomɨ rɨ́wɨ́ numorɨ́ná egɨ́ápɨ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmɨ́ nerɨ́ná wigɨ́ egɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ wiinɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Judayɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro aí wiaíkiarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínarɨgɨ́ápimɨ dánɨ Gorɨxoyá imónarɨgɨ́ámanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Judayɨ́ xwɨyɨ́á Gorɨxoyá eánɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wí menɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ wé rónɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ebɨrɨ́amo Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róagɨ nánɨ ‘Wé rónɨŋorɨnɨ.’ rárɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́
“Ebɨrɨ́amo dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ urɨŋɨ́pɨ wímeaŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo ámá xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ Kiraiso eŋɨ́pimɨ dánɨ pɨyɨ́á neawɨ́rɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Adamo eŋɨ́pimɨ dánɨ ámá xwɨyɨ́á meárɨnɨgɨ́á nimónɨro aí Jisaso eŋɨ́pimɨ dánɨ wé rónɨgɨ́á imónɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwaéne xɨ́o tɨ́nɨ perane wiápɨ́nɨmearane eŋwaénénɨŋɨ́ imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Wé rónɨŋɨ́pɨ yanɨ nánɨ áxeŋwarɨ́ inɨŋwaénerɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Peŋwaénénɨŋɨ́ imónɨŋwaéne ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ sɨnɨ ɨ́ánɨŋɨ́ mɨneaxeŋwɨrárɨnɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ ɨ́wɨ́ nánɨ sɨwá neaipiomeaarɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ɨ́wɨ́ nánɨ ɨ́eapá neainarɨŋɨ́pɨ áxeŋwarɨ́nɨŋɨ́ neaiárarɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pimɨ xɨ́danɨ́wá nánɨ oyá kwíyɨ́pɨ neaiapɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ xɨ́oyá niaíwɨ́ imónanɨ nánɨ neaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Rɨ́wéná Gorɨxo tɨ́nɨ nɨŋwearane seáyɨ e imónanɨ́wárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Dɨŋɨ́ sɨpí Gorɨxo nene nánɨ neaiarɨŋɨ́pɨ wí pɨ́rɨ́ rakipaxɨ́ mimónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gɨ́ Judayɨ́ obaxɨ́ Jisasomɨ rɨ́wɨ́ umogɨ́á eŋagɨ nánɨ gɨ́ dɨŋɨ́ rɨ́á nɨxearɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá Gorɨxo ɨ́á yamɨxárɨŋɨ́yɨ́ nánɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“ ‘Gorɨxo nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨnɨnɨ.’ rɨpaxɨ́ mimónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Judayɨ́ xeŋwɨ́ xɨ́darɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ wé rónɨgɨ́áyɨ́ mimónɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Judayɨ́ nápɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo yeáyɨ́ uyimɨxemeaŋɨ́manɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Isɨrerɨyɨ́ árɨ́nɨ́ bimɨ Gorɨxo wá wianarɨŋɨ́pɨ wímeaarɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Judayɨ́ maŋɨ́ wiaíkigɨ́á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo émáyɨ́né yeáyɨ́ seayimɨxemeaarɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo ámɨ Isɨrerɨyo yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋo eŋagɨ nánɨ yayɨ́ uméwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Rɨdɨyowá Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ inɨ́wanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né apɨ apɨ néra úɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gapɨmanɨ́yo sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́wanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Wínɨyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Jisaso weapɨnɨ́áyi aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ píránɨŋɨ́ éwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sérɨxɨ́meáyo xwɨyɨ́á numearɨro ‘Sɨpí yarɨŋoɨ.’ murɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sérɨxɨ́meáyo óreámioapaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ mɨwíwapɨyipanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Negɨ́ neaimónarɨŋɨ́pimɨnɨ mɨxɨ́dɨnɨ́ wínɨyɨ́ wimónarɨŋɨ́pimɨ enɨ xɨdɨ́wanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso ‘Émáyo enɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeáɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ e eŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro xɨ́o émáyo wáɨ́ urɨméɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ winɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpenɨ nánɨ nurɨ́ná Romɨyo imanɨ seamúrómɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Yayɨ́ Poro wiowárɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“Ámá xepɨxepá orónaneyɨnɨro seaíwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ sɨŋwɨ́ wɨnaxɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá tɨyɨ́ yayɨ́ seaiwárénapáoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxomɨ seáyɨmɨ uméwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.