^
Wɨ́á wómɨxɨnɨŋɨ́pɨ
Jono Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú nánɨ payɨ́ eaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jono Kiraisomɨ orɨŋá tewɨ́nɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Epesasɨyo sɨyikɨ́ xɨ́oyáyo nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Sɨmenayo sɨyikɨ́ xɨ́oyáyo nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Pegamamɨyo sɨyikɨ́ xɨ́oyáyo nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Taiatairayo sɨyikɨ́ xɨ́oyáyo nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Sadisɨyo sɨyikɨ́ xɨ́oyáyo nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Piradepiayo sɨyikɨ́ xɨ́oyáyo nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Reodisiayo sɨyikɨ́ xɨ́oyáyo nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Orɨŋá nɨwɨnɨrɨ́ná aŋɨ́namɨ Gorɨxo tɨ́ŋɨ́ e imónɨŋɨ́pɨ wɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jono bɨkwɨ́ wɨna nɨtamɨnɨmáná weŋagɨ wɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jono sipɨsipɨ́ miá womɨ wɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sipɨsipɨ́ miáomɨ seáyɨ e umegɨ́á nánɨrɨnɨ.
Sipɨsipɨ́ miáo bɨkwɨ́namɨ tamɨxɨnɨŋɨ́pɨ ararɨ́kímɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Isɨrerɨyɨ́ 144,000 egɨ́áyo ipɨrɨ́á eagɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ámá ɨ́á mɨropaxɨ́ wí Gorɨxomɨ yayɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Rapɨrapɨ́ ragɨ́ sipɨsipɨ́ miáoyáyo igɨ́á eáɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sipɨsipɨ́ miáo bɨkwɨ́yo tamɨxɨnɨŋɨ́ yoparɨ́pɨ arɨ́kiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ waú waú pékákɨ́ rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ awaú awaú pékákɨ́ nɨrɨmáná eŋáná ámɨ wo rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ awa yoparo tɨ́ŋo pékákɨ́ rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jono bɨkwɨ́ onɨmiá bɨkwɨ nurápɨrɨ nɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ nánɨ mɨ́kɨ́ imónɨpɨsɨ́íwaú nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ pékákɨ́ xɨrɨgɨ́á yoparo pékákɨ́ rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ekɨyiŋɨ́ iwɨ́ wo inɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ apɨxɨ́ wí inɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Naŋwɨ́ mɨxɨ́ yarɨŋɨ́ rawɨrawáyo dánɨ ɨ́wiapɨŋo nánɨrɨnɨ.
Naŋwɨ́ xwɨ́áyo dánɨ ɨ́wiapɨŋo nánɨrɨnɨ.
Ámá 144,000 imónɨgɨ́ápɨ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ waú wo xwɨyɨ́á rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Xwɨ́árímɨ aiwánɨŋɨ́ mipɨ́rɨ́íná nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waúmɨ pɨrerɨxɨ́ xɨxenɨ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú pɨrerɨxɨ́yo ínɨŋɨ́pɨ mɨwiárómogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ iyɨ́ ede dánɨ warɨgɨ́í nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Babironɨ xwɨrɨ́á ikɨxénɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Babironɨ xwɨrɨ́á ikɨxenɨ́agɨ nánɨ aŋɨ́namɨ dánɨ yayɨ́ egɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Sipɨsipɨ́ miáo apɨxɨ́ nɨmeanɨŋoɨ.” rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Osɨ́ apɨ́á weŋɨ́ womɨ seáyɨ e xeŋweaŋo nánɨrɨnɨ.
Seteno xwiogwɨ́ 1,000 apimɨ gwɨ́ ŋweaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Setenomɨ mɨgɨ́ nɨwimɨxɨrɨ xopɨrárɨ́ wiárɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxo ámáyo eyeyírómɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ sɨŋɨ́na tɨ́nɨ xwɨ́á sɨŋɨ́rí tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ Jerusaremɨ sɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“Jisaso ámɨ weapɨnɨ́a nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.