^
Pairimono
“Joxɨ yarɨŋɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ ninarɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pairimonomɨ Onesimaso nánɨ rɨxɨŋɨ́ wurɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Yayɨ́ nɨwiowárɨrɨ́ná urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.