^
Mako
Jono wayɨ́ numeaia wago wáɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wayɨ́ umeaiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá waú waú awamɨ “Nɨxɨ́dɨ́poyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨŋɨ́ womɨ mɨxɨ́ umáɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨmɨxɨ́ obaxɨ́yo naŋɨ́ imɨmɨxɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso Gariri pɨropenɨsɨ́yo emeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Peyɨyɨ́ tɨ́ŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Eŋɨ́ sɨwímɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ripaiomɨ “Nɨxɨ́deɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Pí nánɨ aiwá ŋwɨ́á mɨŋweaayarɨŋoɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Sabarɨ́áyo ŋwɨ́áxɨnɨ.” rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ámá wé kɨrɨŋɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ipípámɨ dánɨ ámá obaxɨ́yo uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xegɨ́ wiepɨsinɨ́áwamɨ rɨ́peaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“O oboyá eŋɨ́ eánɨŋɨ́ tɨ́nɨ yarɨnɨ.” rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Xɨnáí tɨ́nɨ xexɨrɨ́meáowa tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ witɨ́ siyɨ́ wiároŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Eŋíná rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ ewayɨ́ ikaxɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ witɨ́ siyɨ́ wiároŋɨ́ mɨ́kɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ ramɨxɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ witɨ́ siyɨ́ xegɨ́pɨ erápɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ masɨté siyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ipí imeamɨ́kwɨ́ yarɨŋagɨ samɨŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Imɨ́ó obaxɨ́ xɨxéroarɨŋomɨ mɨxɨ́ umáɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ ragɨ́ anɨŋɨ́ pwarɨŋɨ́ wímɨ tɨ́nɨ miáí peŋɨ́ wímɨ tɨ́nɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá xegɨ́ aŋɨ́ e dáŋɨ́yɨ́ rɨ́wɨ́ umogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋowa wáɨ́ urɨmépoyɨnɨrɨ urowárɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jono wayɨ́ numeaia uŋomɨ pɨkigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ámá 5,000 ayo aiwá wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ipíyo seáyɨ e nosaxa uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Genesaretɨ dáŋɨ́ sɨmɨxɨ́ tɨ́gɨ́áyo naŋɨ́ imɨmɨxɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Piaxɨ́ weaarɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gɨrikɨyɨ́ apɨxɨ́ wí dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Arɨ́á tɨ́nɨ maŋɨ́ tɨ́nɨ pɨ́rónɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá 4,000 ayo aiwá wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Emɨmɨ́ bɨ neaíwapɨyiɨ.” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ yisɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao “Kiraisoxɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Áwaŋɨ́ “Nionɨ nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nikɨ́nɨrɨ xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Iraijao nánɨ yarɨŋɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Íwɨ́ imɨ́ó xɨxéroarɨŋɨ́ womɨ mɨxɨ́ umáɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámɨ yumɨ́í “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Go gone seáyɨ e imónanɨ́wárɨ́anɨ?” rɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Ayɨ́ tɨ́ámɨnɨ mɨkumɨxɨnɨgɨ́áyɨ́ none tɨ́ámɨnɨ imónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ emɨ moarɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Niaíwɨ́ onɨmiápiamɨ wé ikwɨkwiárɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá amɨpí mɨmúrónɨŋɨ́ wo nánɨrɨnɨ.
Ámɨ yumɨ́í “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jono tɨ́nɨ Jemiso tɨ́nɨ yarɨŋɨ́ wigɨ́ípɨ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ Batimiasomɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jerusaremɨyo nɨrémorɨ́ná mɨxɨ́ ináyɨ́ rémoarɨgɨ́ápa rémoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Íkɨ́á pikɨ́ wɨnamɨ ramɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ dánɨ mɨxɨ́ urowárapɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pikɨ́na yɨweárɨŋagɨ wɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“ ‘Nénɨ́ tɨ́ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrɨŋoɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ wainɨ́ omɨŋɨ́ sɨŋwɨ́ uwɨniarɨgɨ́áwa nánɨrɨnɨ.
Nɨgwɨ́ émáyo takisɨ́ nánɨ wiarɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Ámá ámɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwɨ́ ikaxɨ́ gɨ́mɨnɨ gɨpɨ seáyɨ e imónɨnɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso niaíwɨ́ goyáorɨnɨ?” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwɨ́ ikaxɨ́ mewegɨ́áwa yarɨgɨ́ápa mepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ anɨ́ wí nɨgwɨ́ tɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“Aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwá pɨneapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xeanɨŋɨ́ xámɨ wímeanɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá wo ŋwɨ́á imónɨŋe xórórɨ́ enɨ́íná nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá imónɨŋo aŋɨ́namɨ dánɨ weapɨnɨ́ápɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ íkɨ́á pikɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso weapɨnɨ́áyi nánɨ ámá nɨ́nɨ wo nɨjɨ́á mimónɨnɨ.
Jisaso nánɨ mɨxɨ́ megɨ́á nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ wí omɨ werɨxɨ́ wiwayɨmoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Judaso mɨyɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aiwá Aŋɨ́najɨ́ Múroŋɨ́yi nánɨ nɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Rɨpɨ gɨ́ warárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Pitaoxɨ rɨ́wɨ́ nɨmorɨ́ɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ojɨkwɨ́íyo dánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ pasá umeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Árɨ́wɨyimɨ Jisasomɨ xwɨrɨxɨ́ umegɨ́á nánɨrɨnɨ.
Pitao “O nánɨ majɨ́onɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ Pairato tɨ́ŋɨ́ e wárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Pairato Jisasomɨ níkwearɨ wárɨmɨnɨrɨ eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Omɨ rɨperɨrɨ́ umearɨro íkɨ́áyo yekwɨroárɨro egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso peŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xwɨ́á weyárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso Mariaímɨ sɨŋánɨ wimónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso wiepɨsiŋɨ́ waúmɨ wímeaŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Jisaso wiepɨsiŋɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ womɨ wímeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso aŋɨ́namɨ nánɨ peyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.