^
Matɨyuo
Jisasomɨ xiáwo írɨŋowa nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xɨnáí xɨrɨŋe nánɨrɨnɨ.
Sogwɨ́ ɨ́wiaparɨŋɨ́mɨ dánɨ bɨgɨ́áwa nánɨrɨnɨ.
Isipɨyɨ́ aŋɨ́yo nánɨ éɨ́ ugɨ́á nánɨrɨnɨ.
Niaíwɨ́yo mɨŋɨ́ rɨrómɨ́ emegɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ámɨ Isipɨyɨ́ aŋɨ́yo dánɨ yigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jono wayɨ́ numeaia uŋo xwɨyɨ́á wáɨ́ urɨmeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ wayɨ́ umeaiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Obo Jisasomɨ iwamɨ́ó wíwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá wiepɨsarɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ wirɨmeaemeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso wáɨ́ urɨmerɨ sɨmɨxɨ́yo naŋɨ́ imɨxɨmerɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xwɨyɨ́á Jisaso dɨ́wɨ́yo dánɨ uréwapɨyiŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Saxɨ́ tɨ́nɨ wɨ́á tɨ́nɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wikɨ́ wónarɨgɨ́á nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ɨ́wɨ́ inarɨgɨ́ápɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ emɨ moarɨgɨ́ápɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨ́ŋá tɨ́ŋɨ́ e dánɨ́nɨŋɨ́ rarɨgɨ́ápɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xɨxe eánarɨgɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Xeŋwɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ.” uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Arɨrá nɨwirɨ́ná epaxɨ́pɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́ná urɨpaxɨ́pɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aiwá ŋwɨ́á nɨŋwɨrárɨnɨrɨ́ná epaxɨ́pɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Amɨpí ayá tɨ́ŋɨ́pɨ aŋɨ́namɨ otɨ́poyɨnɨrɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sɨŋwɨ́ uyɨ́wɨ́nɨŋɨ́ imónɨnɨ.” uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aiwá tɨ́nɨ aikɨ́ tɨ́nɨ nánɨ ududɨ́ winarɨŋɨ́ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pɨ́né meararɨgɨ́á nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ɨ́wí inɨŋɨ́yaú nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá íkɨ́ánɨŋɨ́ imónɨŋoɨ.” uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxo “Joxɨ nánɨ nionɨ majɨ́árɨnɨ.” urɨnɨgɨnɨrɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ mɨrarɨgɨ́íwaú nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Peyɨyɨ́ imónɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Porisɨ́ woyáyɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitaomɨ xɨneagwímɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá “Orɨxɨ́daneyɨ.” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ipí imeamɨ́kwɨ́ yarɨŋɨ́pɨ samɨŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá imɨ́ó xɨxéroarɨgɨ́íwaúmɨ mɨxɨ́ umáɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá eŋɨ́ nɨ́nɨ sɨwímɨ́ eŋomɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Matɨyuomɨ “Nɨxɨ́deɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Dɨxɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́ aiwá ŋwɨ́á mɨŋwɨrárɨnayarɨŋoɨ.” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ ragɨ́ anɨŋɨ́ pwarɨŋɨ́ wímɨ naŋɨ́ imɨxɨrɨ miáí peŋɨ́ wímɨ naŋɨ́ imɨxɨrɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwɨ́ supárɨgɨ́í waúmɨ naŋɨ́ wimɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Maŋɨ́ pɨ́rónárɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ wimɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámá nánɨ wá wianɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwamɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ weámɨxowárɨrɨ sekaxɨ́ urɨrɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Xeanɨŋɨ́ seaímeanɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Wáyɨ́ wipaxo rorɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Kirá mɨxɨ́ nánɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pá nɨmeámɨ bɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Nipemeámɨ seaúɨ́á gɨyɨ́ gɨyo Gorɨxo naŋɨ́ wiinɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jono Jisasomɨ yarɨŋɨ́ wipɨsi nánɨ urowárɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ bɨ bimɨ ŋweáyɨ́ xɨ́omɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ tɨ́ámɨnɨ nɨbɨrɨ́náyɨ́, dɨŋɨ́ emɨmówárɨ́ inɨpɨ́ráoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“‘Sabarɨ́áyo ŋwɨ́árɨnɨ.’ rɨnɨŋɨ́yo pí nánɨ xórórɨ́ yarɨŋoɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Wé kɨrɨŋɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxo Rɨ́peaŋo nánɨrɨnɨ.
“Oboyá dɨŋɨ́yo dánɨ yarɨnɨ.” rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Íkɨ́á sogwɨ́ naŋɨ́ wearɨŋɨ́nánɨŋɨ́ imónɨŋɨnɨ.” urɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ekɨyiŋɨ́ nánɨ rɨxɨŋɨ́ urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Imɨ́ó xegɨ́ wínɨyo wirɨmeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xɨnáí tɨ́nɨ xogwáowa tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ witɨ́ siyɨ́ wiároŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ xɨxewisɨ́ ikaxɨ́ tɨ́nɨ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Witɨ́ siyɨ́ wiároŋɨ́ mɨ́kɨ́ nánɨ áwaŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ rɨpɨkɨ́yɨ́ witɨ́ omɨŋɨ́yo yapɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ masɨté siyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ yisɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ xwɨyɨ́á tɨ́nɨnɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ rɨpɨkɨ́ nánɨ urɨŋɨ́pɨ mɨ́kɨ́pɨ áwaŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ ayá tɨ́ŋɨ́ imónɨŋɨ́ wí pɨ́nɨ́ weŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ memiá nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ ubenɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xwɨyɨ́á naŋɨ́ xámɨŋɨ́ tɨ́nɨ sɨŋɨ́ tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Xɨ́o xegɨ́ Nasaretɨ ŋweáyɨ́ rɨ́wɨ́ umogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jono wayɨ́ umeaiarɨŋomɨ pɨkigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Oxɨ́ 5,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ipíyo xwɨrɨŋwɨ́ nosaxa uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨmɨxɨ́yɨ́ Jisasomɨ amáɨ́ nɨrónɨro naŋɨ́ egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ámɨnáyɨ́ eŋíná érowiápɨ́nɨgɨ́ápɨ nánɨrɨnɨ.
“Rɨpɨ piaxɨ́ weaarɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Émáyɨ́ apɨxɨ́ wí dɨŋɨ́ xɨxenɨ wɨkwɨ́roŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨmɨxɨ́ obaxɨ́yo naŋɨ́ imɨmɨxɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Oxɨ́ 4,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ekɨyiŋɨ́ aŋɨ́namɨ dáŋɨ́ neaíwapɨyiɨ.” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Yisɨ́ Parisiowayá tɨ́nɨ Sajusiowayá tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Pitao “Joxɨ Kiraisoxɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso áwaŋɨ́ “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nikɨ́nɨrɨ xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋowa Iraijao nánɨ yarɨŋɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Niaíwɨ́ imɨ́ó xɨxéroarɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ wimɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámɨ áwaŋɨ́ “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Takisɨ́ aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwá nánɨ urápɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Go seáyɨ e imónɨnɨ́árɨnɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ sipɨsipɨ́ wo anɨ́nɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Segɨ́ wo ɨ́wɨ́ síánáyɨ́, re éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Yokwarɨmɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ owiípoyɨnɨrɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ emɨ mɨmopa éɨ́rɨxɨnɨrɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Niaíwɨ́ onɨmiápiamɨ wé ikwɨkwiárɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Amɨpí mɨmúrónɨŋɨ́ wo yarɨŋɨ́ wiŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ wainɨ́ omɨŋɨ́yo wiigɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xɨ́omɨ pɨkipɨ́rɨ́ápɨ nánɨ ámɨ áwaŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋɨ́ waúmɨ xɨnáí rɨxɨŋɨ́ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwɨ́ supárɨgɨ́íwaúmɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jerusaremɨyo nɨrémorɨ́ná mɨxɨ́ ináyɨ́ rémoarɨgɨ́ápa rémoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ ínɨmɨ dánɨ bɨ́ inarɨgɨ́áyɨ́ emɨ mɨmeámɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Íkɨ́á pikɨ́na ramɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“‘Nénɨ́ tɨ́ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrɨŋoɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ xɨráxogwáowaú nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ wainɨ́ omɨŋɨ́ sɨŋwɨ́ uwɨniarɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ aiwá apɨxɨ́ meanɨ nánɨrɨnɨ.
Nɨgwɨ́ takisɨ́ nánɨ émáyo wiarɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Ámá ámɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ŋwɨ́ ikaxɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“Kiraisoyɨ rɨnɨŋo niaíwɨ́ goyáorɨnɨ?” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa yarɨgɨ́ápa mepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa naŋɨ́ ero sɨpí ero yarɨgɨ́á nánɨ xwɨyɨ́á umeárɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jerusaremɨ ŋweáyɨ́ nánɨ rɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“Aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwá ɨkwierómioanɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xeanɨŋɨ́ iwamɨ́ó wímeanɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xeanɨŋɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ wímeanɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá imónɨŋo weapɨnɨ́ápɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ íkɨ́á pikɨ́na nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ weapɨmɨ́áyi nánɨ ámá wo nɨjɨ́ámanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ bosɨwo nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ apɨxɨ́ apɨyá wé wúkaú nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á waú wo nánɨrɨnɨ.
Ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmɨ́ winɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nánɨ mekaxɨ́ megɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ werɨxɨ́ naŋɨ́ bɨ iwayɨmoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Judaso nɨgwɨ́ meámɨnɨrɨ mɨyɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ aiwá Aŋɨ́najo Múroŋɨ́yi nánɨ nɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Rɨpɨ gɨ́ warárɨnɨ. Gɨ́ ragɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao “Nɨsiepɨsamoárɨmɨ éɨ́ umɨméɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gesemani dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ ɨ́á xɨrɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xwɨrɨxɨ́ umegɨ́á nánɨrɨnɨ.
Pitao “O nánɨ nionɨ majɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ Pairato tɨ́ŋɨ́ e wárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Judaso gwɨ́ yaímɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pairato Jisasomɨ yarɨŋɨ́ wiayiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pairato Jisasomɨ níkwearɨ wárɨmɨnɨrɨ eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Porisowa Jisasomɨ rɨperɨrɨ́ megɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ íkɨ́áyo yekwɨroárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso peŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xwɨ́á weyárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso pɨyomɨ awí mearogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Porisowamɨ xwapɨ́rá eaárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso wiepɨsiŋowa tɨ́nɨ ámɨ erɨmeánɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.