^
Ruko
Aŋɨ́najɨ́ wo “Irisabetí Jonoyɨ rɨnɨŋo xɨrɨnɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Mariaímɨ “Jisasoyɨ rɨnɨŋo xɨrɨrɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Mariaí Gorɨxomɨ seáyɨ e umeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jonomɨ xɨrɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sekaraiao wɨ́á rókiamoarɨŋɨ́ wo yapɨ rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xɨrɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xanɨyaú Jisaso nánɨ pɨ́á egɨ́í nánɨrɨnɨ.
Jono xwɨyɨ́á wáɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ wayɨ́ umeaiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xiáwo írɨŋowa nánɨrɨnɨ.
Obo iwamɨ́ó wíwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso iwamɨ́ó nemerɨ uréwapɨyemeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Nasaretɨ ŋweáyɨ́ Jisasomɨ rɨ́wɨ́ umogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨŋɨ́ womɨ mɨxɨ́ umáɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Saimonomɨ xɨneagwímɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨmɨxɨ́ obaxɨ́yɨ́ naŋɨ́ imɨmɨxɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ peyɨ́ obaxɨ́ ubenɨ́yo mɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá peyɨyɨ́ tɨ́ŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Eŋɨ́ nɨ́nɨ sɨwímɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ripaiomɨ “Nɨxɨ́deɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Wiepɨsarɨŋowa pí nánɨ aiwá ŋwɨ́á mɨŋwɨrárɨnɨ́ yarɨŋoɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Sabarɨ́áyo “Ŋwɨ́árɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨ yarɨŋɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Wé kɨrɨŋɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xɨ́o nánɨ wáɨ́ wurɨmeipɨ́rɨ́áwamɨ rɨ́peaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámáyo uréwapɨyirɨ naŋɨ́ imɨxɨrɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Yayɨ́ seainɨrɨ dɨŋɨ́ sɨpí seairɨ éwɨnɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ seaiarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ wá oseaunɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ sɨyikwɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ íkɨ́á sogwɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ sɨ́ŋá aŋɨ́ mɨrarɨgɨ́íwaú nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Porisɨ́ woyá omɨŋɨ́ wiiarɨŋomɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Íwɨ́ sɨkɨŋɨ́ pɨyɨ́ womɨ “Wiápɨ́nɨmeaɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jono xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa waúmɨ Jisaso tɨ́ŋɨ́ e nánɨ urowárɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso Jono nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ɨ́wɨ́ inarɨŋɨ́ wímɨ yokwarɨmɨ́ wiiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ Jisasomɨ míraŋɨ́ wigɨ́íwa nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ witɨ́ siyɨ́ wiároŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Rɨpɨ nánɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Witɨ́ siyɨ́ wiároŋɨ́ mɨ́kɨ́pɨ nánɨ áwaŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ uyɨ́wɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xɨnáí tɨ́nɨ xogwáowa tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Ipí imeamɨ́kwɨ́ yarɨŋagɨ samɨŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Imɨ́ó mɨxɨ́ umáɨnáná odɨpí iniɨgɨ́ namiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ ragɨ́ anɨŋɨ́ pwarɨŋɨ́ wímɨ naŋɨ́ imɨxɨrɨ miáí peŋɨ́ wímɨ naŋɨ́ imɨxɨrɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋɨ́yo eŋɨ́ sɨxɨ́ weámɨxowárɨrɨ sekaxɨ́ urɨrɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xeroto Jisaso nánɨ ayá sɨ́wɨ́ uroŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá 5,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao “Joxɨ Kiraisoxɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso áwaŋɨ́ “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nikɨ́nɨrɨ xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Íwɨ́ imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámɨ áwaŋɨ́ “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“None go go seáyɨ e imónɨrɨ́enɨŋoɨ?” rɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Ámá mɨdánɨ mɨró segɨ́ tɨ́ámɨnɨ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Omɨ míraŋɨ́ mɨwipa oyaneyɨ.” rɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá “Orɨxɨ́dɨmɨnɨ.” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ámá 72 nɨrɨ́pearɨ yaxwɨ́ urowárapɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ bɨ bimɨ ŋweáyɨ́ xɨ́omɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá 72 imónɨgɨ́áwa ámɨ Jisasomɨ wímeagɨ́á nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ seáyɨ e umeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ Samariayɨ́ wo xeŋwɨ́ womɨ wá wianɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Mataí tɨ́nɨ xɨnapí Mariaí tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Ayɨ́ Gorɨxomɨ nurɨrɨ́ná rɨpaxɨ́pɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“O eŋɨ́ eánɨŋɨ́ oboyá tɨ́nɨ yarɨnɨ.” rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ imɨ́ó xegɨ́ wínɨyo wirɨmeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Yayɨ́ winɨpaxɨ́yɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ekɨyiŋɨ́ bɨ nánɨ rɨxɨŋɨ́ urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ ramɨxɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Parisiowamɨ xwɨyɨ́á umeárɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Naŋɨ́ ero sɨpí ero mepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wáyɨ́ wipaxo nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ amɨpí mɨmúrónɨŋɨ́ wo nánɨrɨnɨ.
Aiwá tɨ́nɨ aikɨ́ tɨ́nɨ nánɨ ududɨ́ winarɨŋɨ́ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“E e nerɨ́náyɨ́, amɨpí naŋɨ́ wí aŋɨ́namɨ awínɨŋɨ́ eaárarɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á naŋɨ́yɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ bosɨwo nánɨrɨnɨ.
“Ámá xepɨxepá rónɨpɨ́rɨ́a nánɨ bɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨ́mɨmajɨ́ónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ ámá xwɨyɨ́á rɨmearɨno nánɨrɨnɨ.
“Nɨsanɨro mepa nerónáyɨ́, nikeamónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ íkɨ́á pikɨ́na nánɨrɨnɨ.
Anɨŋɨ́ rɨ́kwínɨŋímɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ masɨté siyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ yisɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ óɨ́ onɨgɨ́yɨkwɨ nánɨrɨnɨ.
Jerusaremɨyo imónɨnɨ́ápɨ nánɨ áwaŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨkwɨ́ mɨnekwɨdoŋomɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e ŋweanɨro mimónɨpa éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Aiwá nánɨ nurepeárɨrɨ́ná re éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ aiwá apɨxɨ́ meanɨ urepeárɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“Wiepɨsarɨŋɨ́ oyáonɨ oimónɨmɨnɨ.” moarɨ́ná urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ sipɨsipɨ́ anɨ́á imónɨŋo nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ nɨgwɨ́ anɨ́á imónɨŋo nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ niaíwɨ́ anɨ́nɨŋo nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ bosɨwɨ́ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋo nánɨrɨnɨ.
Jisaso xwɨyɨ́á urɨŋɨ́yɨ́ wí nánɨrɨnɨ.
Rasaraso tɨ́nɨ amɨpí mɨmúrónɨŋo tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ɨ́wɨ́ síɨ́pɨ yokwarɨmɨ́ nɨwiirɨ́ná epaxɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Peyɨyɨ́ tɨ́gɨ́á wé wúkaú naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gíná Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ neameŋweanɨ́árɨnɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ apɨxɨ́ aní tɨ́nɨ xwɨrɨxɨ́ mearɨŋo tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ Parisio tɨ́nɨ takisɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ uráparɨŋo tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Niaíwɨ́ onɨmiápiamɨ wé ikwɨkwiárɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Amɨpí mɨmúrónɨŋɨ́ wo yarɨŋɨ́ wiŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Ámɨ áwaŋɨ́ “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sakiaso eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á wé wúkaú nánɨrɨnɨ.
Jerusaremɨyo nɨrémorɨ́ná mɨxɨ́ ináyɨ́ rémoarɨgɨ́ápa rémoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso Jerusaremɨ nánɨ ŋwɨ́ eaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ dánɨ mɨxɨ́ urowárapɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“ ‘Joxɨ nénɨ́ tɨ́ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrɨŋoɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ wainɨ́ omɨŋɨ́ uwɨnaxɨ́diarɨgɨ́áwa nánɨrɨnɨ.
Nɨgwɨ́ takisɨ́ nánɨ émáyo wiayigɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Ámá ámɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso niaíwɨ́ goyáoranɨ?” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa yarɨgɨ́ápa mepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ anɨ́ wí nɨgwɨ́ waúnɨ tɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwá pɨneapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Jerusaremɨ xwɨrɨ́á ikɨxepɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá imónɨŋo nɨweapɨrɨ́ná nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ íkɨ́á pikɨ́na nánɨrɨnɨ.
“Awínɨŋɨ́ ŋweáɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nánɨ mekaxɨ́ megɨ́á nánɨrɨnɨ.
Aiwá Aŋɨ́najo Múroagɨ́ nánɨ imɨxɨgɨ́í nánɨrɨnɨ.
“Rɨpɨ gɨ́ warárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“None gɨ́mɨnɨ go seáyɨ e imónɨrɨ́enɨŋoɨ?” rɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Pitaoxɨ rɨ́wɨ́ nɨmorɨ́ɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Nɨgwɨ́ tɨ́nɨ ɨ́á tɨ́nɨ kirá tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Dɨ́wɨ́ Oripiyo dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ ɨ́á xegɨ́á nánɨrɨnɨ.
Pitao “O nánɨ majɨ́onɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Iwaŋɨ́ mépero xwɨrɨxɨ́ mépero egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Omɨ Pairato tɨ́ŋɨ́ e wárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Omɨ Xeroto tɨ́ŋɨ́ e nánɨ wiowárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
“O pí éagɨ íkɨ́áyo yekwɨroárɨmɨ́ɨnɨ?” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ yekwɨroárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso peŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xwɨ́á weyárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsiŋɨ́ waú Emeasɨ nánɨ warɨ́ná wímeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsiŋɨ́yo áwɨnɨ e éɨ́ rónapɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́namɨ nánɨ peyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.