^
Jono
Xwɨyɨ́áoyɨ rɨnɨŋo ámá imónɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono xewanɨŋo nánɨ rɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Jisaso sipɨsipɨ́ rɨdɨyowá nánɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋɨ́ waú waú awamɨ nɨwirɨmeáa uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Piripo tɨ́nɨ Nataniero tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
Aga iniɨgɨ́ iniɨgɨ́ wainɨ́ oimónɨrɨ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ nɨpáwirɨ eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámá nɨ́nɨ xwioxɨ́yo dánɨ yaiwiarɨgɨ́ápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso tɨ́nɨ Nikodimaso tɨ́nɨ xwɨyɨ́á rɨnɨgɨ́í nánɨrɨnɨ.
Wayɨ́ umeaiŋɨ́ Jono Jisaso nánɨ rɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Jisaso tɨ́nɨ Samariayɨ́ apɨxɨ́ wí tɨ́nɨ xwɨyɨ́á rɨnɨgɨ́í nánɨrɨnɨ.
Gapɨmanɨ́ woyá niaíwomɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨkwɨ́ ikɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ápo amɨpí ɨ́ánɨŋɨ́ niepɨ́xɨ́niasiŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nánɨ áwaŋɨ́ rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso oxɨ́ 5,000 awí eánɨgɨ́áyo aiwá mɨnɨ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ipí Gaririyo xwɨrɨŋwɨ́ nosaxa uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámáyɨ́ Jisaso nánɨ pɨ́á egɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ aiwá aŋɨ́namɨ dáŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xwɨyɨ́á dɨŋɨ́ ɨkwɨ́róáná dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpaxɨ́pɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xogwáowa xɨ́omɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso aiwá aŋɨ́ pákɨ́ pákɨ́ inɨŋɨ́yo nɨŋwearóná imɨxarɨgɨ́ápɨ nánɨ yoaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nánɨ “Kiraisorɨ́anɨ? Worɨ́anɨ?” rɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ ɨ́á oxɨrɨ́poyɨnɨrɨ urowárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Iniɨgɨ́ oyɨ́á tɨ́ŋɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nánɨ dɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ nepayoro rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Judayɨ́ mebáowa Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Apɨxɨ́ ɨ́wɨ́ inɨŋɨ́ wímɨ xwɨrɨxɨ́ umeagɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ ámá nánɨ uyɨ́wɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ umɨ́aé nánɨ soyɨ́né wí upaxɨ́ menɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá áxeŋwarɨ́ inɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Segɨ́ ápo oborɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Arɨ́o Ebɨrɨ́amo sɨnɨ meŋáná nionɨ ŋweaagárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ewayɨ́ ikaxɨ́ sipɨsipɨ́ awí mearoarɨŋo nánɨrɨnɨ.
“Sipɨsipɨ́ píránɨŋɨ́ awí mearoarɨŋáonɨ nionɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ rɨ́wɨ́ umogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Rasaraso peŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso Rasaraso pɨyomɨ sɨŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Judayɨ́ ámɨnáowa “Jisasomɨ opɨkianeyɨ.” rɨnárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Mariaí werɨxɨ́ naŋɨ́ bɨ Jisasomɨ sɨkwɨ́yo iwayɨmoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa “Rasarasomɨ enɨ pɨkíwanɨgɨnɨ.” rɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso Jerusaremɨyo nɨrémorɨ́ná mɨxɨ́ ináyɨ́ rémoarɨgɨ́ápa rémoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Émáyɨ́ wí Jisasomɨ sɨŋwɨ́ wɨnanɨro egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso xɨ́omɨ pɨkipɨ́rɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Judayɨ́ obaxɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ rarɨŋápimɨ dánɨ ámá nɨ́nɨ epayónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso wiepɨsarɨŋowamɨ sɨkwɨ́ sosɨ́áyo igɨ́á weaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Mɨyɨ́ nurɨno Judasorɨnɨ.” ínɨmɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ŋwɨ́ ikaxɨ́ sɨŋɨ́pɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Pitaoxɨnɨ, joxɨ rɨ́wɨ́ nɨmorɨ́ɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo tɨ́ŋɨ́ e nánɨ óɨ́yínɨŋɨ́ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ urowárɨmɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Wainɨ́ uraxɨ́ nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gɨ́ seaiepɨsarɨŋáoyɨ́né eŋagɨ nánɨ ámá sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ seaipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Kwíyɨ́pɨ enɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí nɨseaíɨsáná yayɨ́ seainɨnɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ ámá Gorɨxo tɨ́nɨ xepɨxepá rónɨgɨ́áyo rɨxa xopɨrárɨ́ wiŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋɨ́yo nánɨ rɨxɨŋɨ́ wurɨyiŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ ɨ́á xɨrɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ Anaso tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nɨméra nuro wárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Pitao “Oyá niepɨsarɨŋɨ́ wonɨmanɨ.” rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Anaso Jisasomɨ yarɨŋɨ́ nɨwia uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao “Oyá niepɨsarɨŋɨ́ wonɨmanɨ.” ámɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ Pairato tɨ́ŋɨ́ e nánɨ wiowárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Pairato “Ananɨ yekwɨroárɨ́poyɨ.” rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ yekwɨroárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso peŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Porisowa Jisasomɨ miwɨ́yo ayɨŋwɨ́ ikɨrogɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xwɨ́áyo weyárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisaso wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Magɨdara dáŋɨ́ Mariaí Jisasomɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xegɨ́ wiepɨsiŋowa xɨ́omɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Tomaso Jisasomɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Bɨkwɨ́ rɨpɨ ámáyɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́rɨxɨnɨrɨ eánɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsiŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú ámɨ Jisasomɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Pitaomɨ “Nionɨyáyo píránɨŋɨ́ uméɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso wiepɨsiŋɨ́ xɨ́o dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiŋo nánɨ rɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.