^
Jemiso
“Iwamɨ́ó neaíwapɨyarɨgɨ́ápɨ eŋɨ́ neaeámɨxɨpaxɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“‘Dɨŋɨ́ emɨ́ saímɨ́ mɨmoŋɨnɨ.’ nɨseaimónɨrɨ́ná Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ amɨpí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ apiaú nánɨrɨnɨ.
Ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ wímeaarɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Xwɨyɨ́ápɨ xɨxenɨ arɨ́á nɨwiro neróná rɨpɨ rɨpɨ yarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Wíyo wé íkwiaŋwɨ́yo uŋwɨrárɨro wíyo paimɨmɨ́ wiro mepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámáyo arɨrá mɨwipa neróná “Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwɨnɨ.” rɨnarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Pí pí xwɨyɨ́á rarɨŋwápɨ naŋɨ́nɨ rɨ́wanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ Gorɨxo tɨ́ŋɨ́mɨ dáŋɨ́pɨ moarɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Seyɨ́né sɨpípɨ nerɨ́ná Gorɨxomɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ wiarɨgɨ́áyɨ́né imónɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sérɨxɨ́meáyo xwɨyɨ́á mumearɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Mɨxɨ́ mɨxɨ́nɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Amɨpí wí mɨmúrónɨgɨ́áyo erɨrɨ́ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨrane Ámɨnáo nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweáwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“ ‘Sɨ́ŋá romɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ murɨpa éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ anɨŋɨ́ minɨ́ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sérɨxɨ́meá wí xeŋwɨ́nɨ yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨróná yumɨxɨnɨ́poyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.