^
Korosi
“Segɨ́ naŋɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ wiarɨgwɨ́írɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Seyɨ́né apɨ apɨ epɨ́rɨ́a nánɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨgwɨ́írɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Kiraiso, nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo xɨ́o tɨ́nɨ gwiaumɨ́ inɨpaxɨ́ imónanɨ́wá nánɨ neaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Rɨ́nɨŋɨ́ mearɨ wáɨ́ urɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Yapɨ́ seaíwapɨyipɨ́rɨxɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Wé searoárɨnɨŋɨ́yɨ́né eŋagɨ nánɨ pɨyɨŋɨ́ ikayɨ́wɨ́pɨ dɨŋɨ́ mɨkwɨ́ropanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“ ‘Apɨ apɨ nɨmusɨrorɨ́ná nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.’ searáná arɨ́á mɨwipanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Mipɨmónɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pia nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ arɨ́á mɨwipanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Aŋɨ́namɨ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ ɨkwɨ́róɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpípɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Xɨxe dɨŋɨ́ sɨpí inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Xiepíwamɨ tɨ́nɨ xiagwowamɨ tɨ́nɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Niaíwɨ́yo tɨ́nɨ xanowamɨ tɨ́nɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Bosowamɨ tɨ́nɨ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyo tɨ́nɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ neaurɨyíɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Tikikaso tɨ́nɨ Onesimaso tɨ́nɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá tɨyɨ́ yayɨ́ seaiwárénaparɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro yayɨ́ nɨwiowárɨrɨ́ná urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.