^
Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa
Jisaso aŋɨ́namɨ peyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá womɨ Judaso nánɨ wayɨ́á urɨ́peagɨ́á nánɨrɨnɨ.
Kwíyɨ́pɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyo wímeaŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Pitao Jisaso nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ uxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ egɨ́ápɨ nánɨrɨnɨ.
Pitao sɨkwɨ́ ikɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ dánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitaomɨ tɨ́nɨ Jonomɨ tɨ́nɨ gwɨ́ yigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Pitaomɨ tɨ́nɨ Jonomɨ tɨ́nɨ xwɨrɨxɨ́ umegɨ́á nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ xɨxe nɨnowiayɨ́ inɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Ananaiaso tɨ́nɨ Sapairaí tɨ́nɨ xiapɨ́xiagwɨ́ ayaú nánɨrɨnɨ.
Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa emɨmɨ́ xɨxegɨ́nɨ ayá wí egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwamɨ xeanɨŋɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa Judayɨ́ mebáowamɨ masɨsɨ́á mɨwí urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwamɨ rɨ́nɨŋɨ́ wíagɨ́a aí yayɨ́ egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Seáyɨ́ wipɨ́rɨ́a nánɨ ámá wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú rɨ́peagɨ́á nánɨrɨnɨ.
Sɨtipenomɨ ɨ́á xɨrɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Sɨtipeno xwɨrɨxɨ́ umearɨgɨ́áwamɨ rɨrɨmɨ́ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨtipenomɨ sɨ́ŋá nearo pɨkigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Soro ámá Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo xeanɨŋɨ́ wikárɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Samaria pɨropenɨsɨ́yo xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ nánɨ wáɨ́ urɨmegɨ́á nánɨrɨnɨ.
Piripo ámá Itiopia dáŋɨ́ womɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Soro Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨ́yi nánɨrɨnɨ.
Soro Damasɨkasɨyo nɨŋwearɨ́ná uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Judayɨ́ Soromɨ mekaxɨ́ umegɨ́á nánɨrɨnɨ.
Soro ámɨ Jerusaremɨ nánɨ uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao Iniasomɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao uráná Tabitaí wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ wo Koniriasomɨ sɨŋánɨ urónapɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao íkwɨ́kwɨ́ nɨyárɨrɨ wɨnɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Pitao Koniriasoyá aŋiwámɨ nánɨ uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao aŋɨ́ Koniriasoyáiwámɨ dánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Émáyo Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ waínɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Pitao Koniriasoyá aŋiwámɨ eŋɨ́pɨ Jerusaremɨ dánɨ áwaŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Adiokɨ ŋweáyɨ́ wí Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róáná imónɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Mɨxɨ́ ináyɨ́ Xeroto Jemisomɨ pɨkirɨ Pitaomɨ gwɨ́ uyirɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aŋɨ́najɨ́ wo Pitaomɨ gwɨ́ aŋɨ́yo dánɨ mɨxeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Mɨxɨ́ ináyɨ́ Xeroto peŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Banabasomɨ tɨ́nɨ Soromɨ tɨ́nɨ wáɨ́ urɨmepɨsɨ́i nánɨ nɨrɨ́pearo urowárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Banabaso tɨ́nɨ Soro tɨ́nɨ pɨrɨŋwɨ́ Saipɨrasɨpimɨ dánɨ wáɨ́ urɨmegɨ́í nánɨrɨnɨ.
Banabaso tɨ́nɨ Soro tɨ́nɨ Pisidia pɨropenɨsɨ́yo nánɨ nuri Adiokɨyo wáɨ́ urɨmegɨ́í nánɨrɨnɨ.
Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ Aikoniamɨ dánɨ egɨ́í nánɨrɨnɨ.
Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ Risɨtɨrapimɨ dánɨ egɨ́ípɨ nánɨrɨnɨ.
Poromɨ sɨ́ŋá nearo tɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ ámɨ egɨ́ axɨ́mɨnɨ ugɨ́í nánɨrɨnɨ.
Émá Jisasomɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ nánɨ xwɨyɨ́á imɨxɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Émáyɨ́ nánɨ payɨ́ nearo wiowárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ ewáramónɨgɨ́í nánɨrɨnɨ.
Poro Timotiomɨ nɨwirɨmeámɨ uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro Tɨrowasɨyo nɨŋwearɨ́ná orɨŋá wɨnɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Ridiaí nɨkɨnɨmónɨrɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poromɨ tɨ́nɨ Sairasomɨ tɨ́nɨ gwɨ́ aŋɨ́yo ŋwɨrárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Tesaronaika ŋweáyɨ́ Poromɨ tɨ́nɨ Sairasomɨ tɨ́nɨ iwaŋɨ́ weanɨro egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Poro tɨ́nɨ Sairaso tɨ́nɨ Beriayo egɨ́ípɨ nánɨrɨnɨ.
Poro Atenɨsɨ dánɨ wáɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro Korinɨyo nɨŋwearɨ́ná eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ Siria pɨropenɨsɨ́yo nánɨ nurɨ Adiokɨyo rémoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aporoso Epesasɨyo tɨ́nɨ Korinɨyo tɨ́nɨ dánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ Epesasɨyo nɨrémorɨ e dánɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sipaomɨ xewaxowa imɨ́ó mɨxɨ́ oumáɨnowáraneyɨnɨro egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Epesasɨ ŋweagɨ́áyɨ́ sɨmɨmiákwɨ́ nero egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ Masedonia Pɨropenɨsɨ́yo emerɨ Gɨrikɨyɨ́ aŋɨ́yo emerɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Yutikaso pɨyomɨ Poro sɨŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro Tɨrowasɨyo pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Mairitasɨyo nánɨ uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Epesasɨ ŋweáyo wipeŋweagɨ́áwamɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ sɨpɨxɨ́yo nɨpɨxemoánɨrɨ uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Agabaso Poromɨ íkwairɨrɨ́ wiŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro Jerusaremɨyo nɨrémorɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo umeŋweagɨ́áwamɨ repɨyɨ́ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Judayɨ́ Poromɨ aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ dánɨ mɨxɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.
Romɨyɨ́ porisowa Poromɨ urápɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Poro Judayɨ́ xɨ́omɨ umeararɨgɨ́ápɨ owákwímɨnɨrɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro “Apɨ yarɨ́ná Gorɨxo nɨkɨnɨmɨxɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo Poronɨ émáyɨ́ tɨ́ŋɨ́mɨnɨ nɨrowárɨŋɨnigɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Porisɨ́ seáyɨ e imónɨŋo Poromɨ éɨ́ umínɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro xwɨyɨ́á wákwínɨmɨnɨrɨ nánɨ Judayɨ́ mebáowa awí eánɨgɨ́e dánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Judayɨ́ Poro nánɨ mekaxɨ́ megɨ́á nánɨrɨnɨ.
Poromɨ Pɨrimiá Piriso tɨ́ŋɨ́ e nánɨ wiowiárɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Piriso Poroyá xwɨrɨxɨ́ arɨ́á wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Piriso tɨ́nɨ xiepí Dɨrusiraí tɨ́nɨ Poromɨ arɨ́á wigɨ́í nánɨrɨnɨ.
Poro Romɨyɨ́ mɨxɨ́ ináyo xwɨrɨxɨ́ píránɨŋɨ́ nimɨxɨyíwɨnɨgɨnɨrɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro nánɨ Pesɨtaso Agɨripaomɨ áwaŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Agɨripao tɨ́nɨ Benaisí tɨ́nɨ Poromɨ arɨ́á wigɨ́í nánɨrɨnɨ.
Poro “Nionɨ apɨ nɨwɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ kɨnɨmónɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poromɨ Romɨyɨ́ aŋɨ́yo nánɨ sɨpɨxɨ́yo wiowárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.
Rɨ́wɨpí xwé éáná rawɨrawá imeamɨ́kwɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Sɨpɨxo sɨxɨ́ núrorɨ orónowinɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poromɨ Morɨtayo ŋweaŋáná wimónɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro Romɨyo rémoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro Romɨyo dánɨ wáɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.