^
1 Tesaronaika
Tesaronaika ŋweáyɨ́ xɨxenɨ arɨ́á wiro xɨ́dɨro egɨ́á nánɨrɨnɨ.
Poro Tesaronaika ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ wimónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Timotio eŋɨ́ sɨxɨ́ oweámɨxɨnɨrɨ urowárɨgɨ́í nánɨrɨnɨ.
Timotio Poromɨ yayɨ́ xwɨyɨ́á urémeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Poro Tesaronaika ŋweáyɨ́ nánɨ rɨxɨŋɨ́ wurɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨnɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámɨnáo ámɨ weapáná pegɨ́áyɨ́ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámɨnáo bɨnɨ́áyi nánɨ sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ ŋweáwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Apɨ apɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” nura uŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.