^
1 Pitao
“Xeanɨŋɨ́ seaímeaarɨŋagɨ aí Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxo ayá tɨ́ŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ gwɨ́nɨŋɨ́ nearoayíroŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Xɨxe dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yinɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Xwɨyɨ́á Gorɨxoyá oxɨ́dɨmɨnɨrɨ ayá wí seaimónɨ́wɨnɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Seyɨ́né ámá Gorɨxoyáyɨ́nérɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá Gorɨxo nánɨ majɨ́á imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearóná píránɨŋɨ́ éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá seáyɨ e seaimónɨgɨ́áyo ínɨmɨ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso sɨŋwepɨgɨ́ neaiiŋɨ́pimɨ xɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Apɨxíwayɨ́né oxowamɨ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Oxoyɨ́né apɨxíwamɨ píránɨŋɨ́ uméɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpí seaikárɨ́agɨ́a aiwɨ naŋɨ́nɨ wíɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Naŋɨ́ yarɨŋwápimɨ dánɨ rɨ́nɨŋɨ́ neaímeaarɨ́ná epaxɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso negɨ́ ɨ́wɨ́pɨ yokwarɨmɨ́ neaiimɨnɨrɨ peŋɨnigɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ɨ́wɨ́ xámɨ yagɨ́ápɨ sɨnɨ mepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo seaiapɨŋɨ́pimɨ dánɨ píránɨŋɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Rɨ́nɨŋɨ́ nɨmearɨ́ná yayɨ́ seainɨ́wɨnɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweagɨ́áwamɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Íwɨ́ sɨkɨŋowamɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.