^
1 Korinɨ
“Gorɨxo seaiapɨŋɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ wiarɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né yaŋɨ́ mepayónɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Eŋɨ́ eánɨrɨ nɨjɨ́á seáyɨ e imónɨrɨ Gorɨxo eŋɨ́pɨ Kiraiso sɨwá neaiŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Nɨseaímearɨ́ná Jisaso nánɨnɨ searéwapɨyiŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Nɨjɨ́á Gorɨxoyápɨ xegɨ́ kwíyɨ́pimɨ dánɨnɨ imónɨpaxɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Searéwapɨyarɨŋwáone sa Gorɨxomɨ xɨnáíwanénɨŋɨ́ imónɨŋwáonerɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Uréwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ aŋɨ́ mɨrarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ rɨ́ramɨŋɨyɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Seyɨ́né Gorɨxoyá aŋɨ́ wiwánɨŋɨ́ imónɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Segɨ́yɨ́ wone mɨneamɨ́eyoapanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo ámá xɨ́oyá imónɨgɨ́áyo yarɨgɨ́ápɨ nánɨ pirɨró umenɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Seyɨ́né seáyɨ e seáyɨ e nɨmenɨróná naŋɨ́manɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Poronɨ ikanɨŋɨ́ niaxɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Wigɨ́ wo xanoyá apɨxí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ ninɨri meánɨgɨ́ípɨ nánɨ mɨxɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá sɨpí eŋomɨ emɨ parɨmóɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Segɨ́ wíyo xwɨrɨxɨ́ mumepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá náomɨ dánɨ pí pí neróná Gorɨxomɨ seáyɨ e umepaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ époyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá meánɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Segɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ yaŋɨ́ seadɨmɨxɨŋɨ́pɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá mɨmeánɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Naŋwɨ́ mimónɨ́ ŋwɨ́ápɨ nánɨ rɨdɨyowá inɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáone nɨsearápɨpaxɨ́pɨ Poronɨ wí searápɨŋámanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámá pí pí imónɨgɨ́ápa nionɨ enɨ imónarɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo yayɨ́ neaimonɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ Jisasomɨ píránɨŋɨ́ ouxɨ́daneyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpí Judayeneyá neárɨ́awéyɨ́ yagɨ́ápa mepa éwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Rɨdɨyowá mimónɨ́ ŋwɨ́ápɨ nánɨ inɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxomɨ yayɨ́ umepaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ éwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Apɨxíwa mɨŋɨ́yo wí pánɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Aiwá Ámɨnáo nánɨ dɨŋɨ́ oneainɨnɨrɨ imɨxarɨŋwápɨ úrapí mɨnɨmepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Aiwá Ámɨnáo xɨ́o nánɨ dɨŋɨ́ winɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámɨnáoyá aiwápɨ gɨyɨ́né úrapí nɨnɨrɨ́ná xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́ yarɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Kwíyɨ́pimɨ dánɨ epaxɨ́ imónɨgɨ́ápɨ bɨ bɨ imónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Obaxene imónɨŋagwɨ aiwɨ wará ná bɨnɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Ámáyo nepa dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná rɨpɨ rɨpɨ yarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Kwíyɨ́pimɨ dánɨ epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ ámɨ bɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ yayɨ́ umeanɨro nánɨ nerɨmeánɨróná epaxɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nɨpémáná xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
“Rɨ́wéná pegɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Pegɨ́áyɨ́ nɨwiápɨ́nɨmearóná wará ámɨ xegɨ́ bɨ ninɨmɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Nɨgwɨ́ ámá Gorɨxoyá wínɨyo nánɨ awí eaarɨgɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
“Rɨ́wéná seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ bɨmɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Yoparɨ́pɨ nurɨrɨ́ná urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.